Rondje Dok

Een wandeling door het centrum van Lemmer langs ondermeer de monumentale panden.

Dit gedeelte van de site is handig wanneer je een rondwandeling door het centrum van Lemmer gaat maken. De monumenten zijn overzichtelijk op de plattegrond weer gegeven. Je passeert tijdens de wandeling historische panden die tot de rijks- en gemeentelijke monumenten behoren en krijgt daar de bijbehorende informatie over. Klik je op het gekleurde kenmerk op de plattegrond, met de kleuren blauw / wit dan krijg je het rijksmonument op die locatie in beeld. Zo ook het geel / rode kenmerk voor de gemeentelijke monumenten. De bordjes zijn veelal ook op de woningen aangebracht.

 

Tijdens de wandeling passeer je ook de gezellige winkels, terrassen en heb je zicht op de kerktorens, de oude sluis en de afgemeerde boten. Dit maakt de wandeling compleet. De wandeling is ongeveer 2 km lang.

 

Bij het VVV kantoor staat een informatiebord met daarop een QR code voor de digitale versie van deze route. De route is in een papieren versie te koop bij het VVV kantoor.

 

Een plezierige wandeling gewenst.

Ir. W.F. Woudagemaal

Het Ir. D.F. Woudagemaal   Net buiten Lemmer ligt het Ir. D.F. Woudagemaal, het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Bij een hoge waterstand zorgt het nog steeds voor droge voeten in Friesland. Het gemaal is in 1920 geopend door ...

lees meer

Vuurtoren

lees meer

Gemeentehuis

Volgens de monumentenlijst een eenvoudig gebouw. De zuidgevel met ingangspartij uit1898 bestaat uit een middenpartij met twee zijvleugels gescheiden door geblokte lisenen.Het middendeel is bekroond door een laag timpaan dat dateert uit de eerste ...

lees meer

Tsjerke oan it Dok

De kerk is in 1716 volgens de jaartal-ankers in de toren gebouwd als een eenvoudige zaalkerk met driezijdige koorsluiting. De toren is half ingebouwd. Aan de bouw herinnerentwee gedenkstenen boven de beide zij-ingangen, respectievelijk aan de noord- ...

lees meer

kortestreek 5

De straatwand van de Kortestreek (met de kerk in de rug, rechts red.) heeft met de panden Kortestreek 5, 6, 7, 8, 9 en 11, enkele waardevolle 19e eeuwse woonhuizen. In het pand is thans de winkel van (pas)Foto, souverniers en cadeus ingevestigd ...

lees meer

Kortestreek 15

Ook een gemeentelijk monument.wat aandacht verdient om even bij stil te staan.Een mooi voorbeeld van een gaaf negentiende eeuws herenhuis. Op de voordeur na is het exterieur ongeschonden.   De stucwerkomlijsting rond de ramen en de ...

lees meer

Kortestreek 16

Een deftig woonhuis van vijf venstertraveeën met volledige verdieping, onder een laag schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. De ingang in het midden is omlijst. De stoep is voorzien van zes stoeppalen door kettingen met elkaar en met de ...

lees meer

Kortestreek 27 en 28

Het voorhuis van een vroegere boerderij. In de lijst van beschermde monumentenomschreven als een landelijk breed woonhuis onder verdieping onder schilddak methoekschoorstenen waarop borden. De ingang is omlijst met in het midden een ...

lees meer

Kortestreek 30

Het huis werd in 1901, volgens het jaartal in de voorgevel, in neo-klassieke stijl gebouwd en is waarschijnlijk ontworpen door de vader van de opdrachtgever, de burgemeester Hendrik Luiking.   Het echtpaar Sietse Luiking en Richtje ...

lees meer

Kortestreek 29

Dit pand recentelijk met smaak weer opgeknapt is een zogenaamd eenvoudig negentiende eeuws woonhuis. Bijzonder is de rijkbewerkte voordeur met snijwerk, alsmede de originele blinden die aan de kozijnen zijn bevestigd. Deze originele blinden ...

lees meer

Nieuwburen 30

Dit huis werd in 1865 gebouwd in opdracht van Frederik Willem Wegener Sleeswijk, houthandelaaren eigenaar van de houtzaagmolen in Lemmer. Het pand is ontworpen door deLemster architect en latere burgemeester Hendrik Luiking (1831- 1909). De stijl ...

lees meer

Nieuwburen 2

Een diep pand waarin sinds ongeveer 10 jaar de Frieslandbank is gevestigd. Het zadeldak is aan de voor- en achterzijde afgeschuind met schoorstenen boven voor- en achterschild. Degevel aan de Nieuwburen bezit een fraai omlijste ingang en een rijk ...

lees meer

Nieuwburen 4

Een eenvoudig pand onder zadeldak met een schilddak aan de voorzijde waarboven de schoorsteen. Het zogenaamde voorschild is gedekt met zwart geglazuurde Friese golfpannen. In het pand is de bakkerswinkel gevestigd van Johannes de Vries, bekend van ...

lees meer

Nieuwburen 16

Hierin is een cafe gevestigd. Volgens de monumentenlijst een zeven venstertraveeën breedpand met verdieping, gedekt door een laag schilddak met hoekschoorstenen waarop borden.Vroeger was elk raam aan de straatgevel aan weerszijden voorzien van ...

lees meer

Nieuwburen 10

het voormalig postkantoor

lees meer

Nieuwburen 24

Sinds 1985 is hierin apotheek De Waag gevestigd. Volgens het jaartal in de aanzetkrullen vande klokgevel is het huis in 1776 gebouwd. In 1984 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden, nadat sloop ternauwernood kon worden voorkomen. Op dat ...

lees meer

Turfland 1

Dit monumentale pand aande brug over de Zijlroedeheeft een zadeldak tussentopgevels. In de gevels zittenhijsluiken en lichtkozijnen. Aande voorgevel beneden zittenzesruitsvensters en in de topeen hijsbalk. De achtergevelwordt bekroond door ...

lees meer

Turfland 56

Dit pand dateert uit 1758. Dit blijkt uit de jaartal-stenen in de dakkapel. De voorgevel bezit zesruitsvensters. In het achterste gedeelte bevindt zich een kelder. In de periode rond 1900 tot 2003 waren er twee woningen ondergebracht. Thans is ...

lees meer

Turfland 60

Eintsjerkje De Vrije Gereformeerde Vereniging is 28 juni 1879 gesticht. Aan het Turfland 60 bouwde men een eigen kerk. In 1909 vond aansluiting plaats bij de GG. Het interieur van de kerk is in 1970 gerestaureerd en het aangebouwde verenigingsgebouw ...

lees meer

Langestreek 29 t/m 31

Dit is een blok woningen dat in het begin van deze eeuw in Jugendstil werd gebouwd.Kenmerkend voor het gebouw zijn de toegepaste gele en rode steen, de sierende elementenvan de gevelbeëindiging en de voordeur met siersmeedwerk van no. 29. ...

lees meer

Langestreek 25

In dit pand, waarvan de voorgevel onlangs werd aangepast in verband met de winkelbestemming die het heeft gekregen, was vroeger één van de belangrijkste Lemster pottebakkerijen gevestigd. De naastliggende Pottebakkerssteeg herinnert ...

lees meer

Langestreek 22

Dit is één van de mooiste monumentale gevels van Lemmer. Het is een klokgevel die uit zeerzwierige aanzetkrullen bestaat met een groot kuifstuk in de plaatselijk gevarieerde Friesetrant van de achttiende eeuw. Let U eens op het ...

lees meer

Langestreek 14

Dit beschermde monument werd onlangs gerestaureerd, nadat aan de vorige eigenaar een vergunning tot sloop werd geweigerd. Het is een eenvoudige woning onder zadeldak met voorschild, waarboven een forse schoorsteen met bord, en waarvoor een dakkapel ...

lees meer

Langestreek 13

Een eenvoudige woning onder zadeldak, die zowelaan de voorzijde als aan de achterzijde tegen eengemetselde topgevel loopt. Op de aanzet-lijsten(schouderstukjes) gedateerd 1775. De kozijnen zijnrondom geprofileerd. Het is te betreuren dat degevel in ...

lees meer

Langestreek 12

Hier werd de onderbouw van de voorgevel kort na 1900 door de toenmalige eigenaar Lute Steenstra, vervangen door een winkelpui. De gevel dateert volgens opschrift op de schouderstukken, van 1799. De linker steen bevat bovendien de initialen G.W.. ...

lees meer

Langestreek 11

Dit, in vergelijking met de vorige huizen, forse pand, beschikt over een negentiende eeuwse gevel. Boven de eerste verdieping een zadeldak met voorschild waarboven een topschoorsteen. In het pand was lang een bakkerswinkel gevestigd. Tot na de ...

lees meer

Langestreek 6

Dit negentiende eeuwse herenhuis valt op doorzijn voorname gevel die veel overeenkomstenvertoont met het pand Langestreek 19. Op dehard-stenen gevelplint zijn bloemmotievente zien. De gevel wordt gedekt door een rijkekroonlijst.In deze woning is ...

lees meer

Langestreek 4 en 5

Deze van oorsprong grote burgerwoning uit de achttiende eeuw, heeft een breed front. Hoewel de moderne winkelpuien rommelig overgaan in de naastliggende panden, is de oorspronkelijke maat van de gevel nog in het dak te herkennen. Hierop prijken twee ...

lees meer

Langestreek 1

Dit pand is in 1972 door brand verwoest, enis later herbouwd. Opvallend is deentree waarboven een gesnedenbekroning. Het hardstenen bordesen de trap zijn origineel. Boven deingang, op een kleine borstwering,een dakkapel aan weerszijden ...

lees meer

Oudesluis 9

In 1982 werd dit pand geheel gerestaureerd door de huidige eigenaren, zoals blijkt uiteen kleine gevelsteen boven het bordes. Het pand heeft een zadeldak dat tegen een rijkversierde klokgevel loopt. De klokgevel zelf heeft zwierige aanzetkrullen en ...

lees meer

Oude sluis 7

Dit eenvoudige pand bezit een zadeldak tegen een topgevel met topschoorsteen. De schoorsteen is bij de laatste restauratie vervangen door een gemetselde gevelbeëindiging. De onderpui kreeg toen haar huidige -historiserende -ingangspartij. De ...

lees meer

Oude Sluis 2

Aan dit pand valt de dakkapel op door zijn schitterende snijwerk.De van hout gesneden zijwangen tonen ons "de hoorn des overvloeds", een met bloemen en vruchten gevulde hoorn als symbool van rijkdom en welvaart. De bekroning is segmentvormig en is ...

lees meer

Oudesluis

In deze nauwe doorvaart tot na de brug, is de vroegere zeesluis geweest. Deze in steenopgebouwde sluis werd in 1658 gemaakt op de plaats van een eerdere houten sluis, en werdde Lemsterzijl genoemd. Reeds in 1411 was er sprake van een zijl, waardoor ...

lees meer

Andringastate

Een van oorsprong grootlandhuis, elf venstertraveenbreed, twee bouwlagen hoogmet een lage schildkap, op dehoeken beëindigd door tweezeer robuuste schoorstenenmet borden. Aan beide zijdenvoorzien van zijvleugels. Inhet midden van de ...

lees meer

Schulpen 6

Dit pand is zeven raamtraveeën breed,en is vanouds het logement "De Wildeman".Het telt twee bouwlagen ondereen groot schilddak met hoekschoorstenen.In het midden van het dakeen zogenaamde Vlaamse gevel, zoalswe die meer in Lemmer kennen. ...

lees meer

Schulpen 5

Deze gevel behoort tot de meest fraaie in Lemmer. Hettoont ons een volledige verdieping onder zadeldaktegen een rijk gebeeldhouwde klokgevel, versierd metaanzetkrullen, lijst en kuifstuk. Onder de aanzetkrullengedateerd anno 1762.

lees meer

Lemster Sluis

Deze nieuwe sluis werd in de tachtiger jaren van de 19e eeuw gebouwd. Een aantal jarengeleden werd het eeuwfeest gevierd.De doorvaart door Lemmer werd verbreed. Dit om te voldoen aan de eisen van een nieuwetijd waarin de schepen groter werden en in ...

lees meer

Sluismeesterwoning

De sluismeesterwoning maakte deel uitvan dat project Het meest noordelijke deelkwam het eerst tot stand. Later werdenhet tussenlid en de zuidelijke aanbouwerbij gebouwd. De woning aan de sluis wasin eerste instantie alleen bestemd voor ...

lees meer

Binnenhaven museum visserijhaven

De Binnenhaven, ook wel de museum/visserijhave genoemd was er eertijds een drukte van belang met alles wat te maken had met de Visserij en later de beurtvaart naar het Westen van Nederland. Tot de nieuwe Sluis kwam, die we tegenwoordig Lemster Sluis ...

lees meer

Emmakade 10

Woning met achter gelegen Hang

lees meer

Emmakade 8

voormalig pakhuis, onder architectuur gerstaureerd en in gebruik als kantoor

lees meer

Emmakade 6

Woonhuis omschrijving komt nog

lees meer

Emmakade 5

voormalig pakhuis

lees meer

Emmakade 4

woonhuis

lees meer

Schans 29

Hierin was tot 1920 de synagoge gevestigd van dejoodse gemeenschap in Lemmer. Een eenvoudiggebouw met in de voorgevel neo-romaanse boogfriezenen een rondboogvenster en in de zijgeveleen rond raam. De neoclassicistische onderdelenherinneren aan de ...

lees meer

Rooms Katholieke Kerk en toren

Deze kerk en toren zijn gebouwd van1897 tot 1901 en kwam in de plaats vaneen ouder gebouw, dat naast de huidigekerk stond, op de plaats waar nu hetverenigingsgebouw "Us Thus" is te vinden.Voor de bouw van het Godshuis moesteen boerderij worden ...

lees meer

Polderdijk 2

De voormalig mastenmakkerij aan de Polderdijk is omgebouwd tot Hotel Lemmer. Hierbij zijn de historische elmenten zichtbaar bewaard gebleven. In 2016 leverde dit de eigenaar de cultuurprijs "de Lemster Bokking "op. Hieroner een passage uit het ...

lees meer

Vissersburen

Deze buurt werd al vóór 1800 zo genoemd en het zal duidelijk zijn dat zich hier meest de vissers ophielden. Tot 1957 liep hier het vaarwater De Rien, dat Lemmer met het Tjeukemeer verbond. Met name in de 19e eeuw toen Lemmer als ...

lees meer

Westhavendam

Markant punt als herkenning voor de schepen die Lemmer vanaf het IJsselmeer voorheen Zuiderzee aan deden. Gebouw fungeerde voorheen als lichtbaken met misthoorn. Het bouwwerk is niet geheel compleet. De bovenbouw zie de foto's is er af gehaald. Op ...

lees meer