Kortestreek 16

Een deftig woonhuis van vijf venstertraveeën met volledige verdieping, onder een laag

schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. De ingang in het midden is omlijst. De

stoep is voorzien van zes stoeppalen door kettingen met elkaar en met de gevel verbonden.

Het pand is al sinds de bouw in 1842 een notarishuis. Opdracht tot de bouw gaf notaris

jonkheer Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau. Dit blijkt uit een kleine, bijna onleesbare

gevelsteen in de voorgevel. De achtergevel bezit ook een gevelsteentje met de initialen van

notaris Frans Schaafsma, die het pand in 1869 liet verbouwen.