Contact en wie zijn wij

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord. Mail ons.

Doelstelling van de stichting

De stichting Oud Lemmer is in het voorjaar van 2007 opgericht. Met als doel het promoten van het dorp Lemmer, met name de oude dorpskern, de rijksmonumenten en beeldbepalende gemeentelijke  panden. Deze promotie vindt onder ander plaats door het organiseren van activiteiten, met aandacht voor cultuur, historie en educatie voor de inwoners en toeristen. Voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het beheren en gebruik maken van een of meerdere webcams met als doel andere lokale en overheidspartijen te ondersteunen met het realiseren van hun doelen. Met de webcam beelden welke live worden uitgezonden en die niet worden opgenomen, de dienstverlening te vergroten, voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld (gemeentelijke) overheid, semi overheid, ondernemers, horeca exploitanten. Het doel is niet om de beschikbare beelden verder te bewerken en eventuele persoonsgegevens te gaan gebruiken.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Elk jaar wordt om die reden bijvoorbeeld rondom het landelijk monumenten weekend, het 2e weekend van september, Nazomeren in Lemmer georganiseerd. 

Twee  dagen waarbij Lemmer bolstaat van de activiteiten, die op desite verwoord staan onder "agenda".

 

Hieronder een aantal zaken rondom de activiteiten van de stichting. Bij de invulling wordt gebruik gemaakt van tientallen vrijwilligers en een groot netwerk. Het is super te merken dat er daardoor een groot draagvlak is en we zaken kunnen realiseren voor Lemmer.

Lemstervlag

Ook zorgde de stichting in september 2015, ervoor dat het college van Burgemeester en Wethouders te samen met de raad voor de heraldiek, dat Lemmer weer een eigen dorpsvlag heeft. Dit is de vlag van de voormalige gemeente Lemsterland. Die dreigde verloren te gaan, omdat de gemeente werd opgeheven. De Lemstervlag die al overal werd gebruikt is zo behouden gebleven voor het dorp.

Webcam

Tevens zijn op initiatief van de stichting 3 webcams geplaatst. Eén geplaatst met het beeld van het doorgaande vaarwater "Het Dok" en de ander gericht op de Binnenhaven/Museumhaven met de sluis en de doorvaart van de Blokjesbrug. Kijk op www.webcamlemmer.nl. De derde heeft zicht ondermeer op het IJsselmeer en de buitenhaven.

In juni 2017, waren er in een jaar tijd al 564.000 kijkers op de webcam met zicht op de Binnenhaven en vanaf december 2014 meer dan één miljoen kijkers op de eerst geplaatste webcam op de Lemster toer met zicht op het Dok.

Ook zijn we met de kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk actief als het gaat om de activiteiten rondom het 300 jarig bestaan van de Kerk en Lemster Toer.

Meedenken

Op verschillende manieren doet de stichting mee aan maatschappelijke discussies en zit de stichting in klankbordgroepen samengesteld door gemeente de Fryske Marren, om de stem van de " oude Lemmer" te laten horen, op een praktische naar de toekomst gerichtte visie. Zo maken we deel uit van de werkgroep over de herinrichting van het centrum, herinrichten "Eintsje fan 'e daam" en de toeristische profilering van Lemmer. Afgelopen jaar mee gedacht in de herontwikkeling van de Plattedijk, Lemstersluis,  parkeren, ontwikkeling panden aan het BK plein(thans de Markt)  en de inrichting van het terrein rondom het Ir. Woudagemaal. Ook zaten we aan tafel bij de inrichting van de Straatweg van Lemmer, de entree van Lemmer.

" Akenbank"

De stichting heeft het centrum van Lemmer een prachtige bank in de vorm van een opengewerkte steven van een Lemster Aak geschonken. Dit in het kader van het 300 jarig bestaan van de Lemster Toer, het afronden van de herinrichting rondom het Dok en het behouden van de historie van de scheepsbouw. De bank staat aan de voet van de Lemster Toer en is op 15 juli 2016 onthult. Kijk voor meer info bij de rubriek nieuws.

 "We"zetten de Lemmer in het licht"

De stichting Oud Lemmer is samen met de ondernemersvereniging Lemmer, initiatiefnemer tot het verlichtingsplan, om Lemmer in de donkere uren te verlichten. De Lemster Toer het kerkgebouw Tsjerke oan 't Dok en de Flevobrug en de Blokjesbrug woorden vanaf 1 juni aangelicht. Oud verlichting wordt vervangen door energiezuiige ledverlichting. Vele partijen doen daarin mee om het financieel rond te krijgen.. Ondermeer Provincie Fryslân, gemeente de Fryske Marren, Ondernemersverniging en vele andere lokale en provinciale instelling, verenigingen en bedrijven hebben een donatie gegeven waardoor het kan worden uitgevoerd. Een dergelijk draagvlak daar zijn we trots op. 

Ook cultuur, muziek staan op verschillende wijzen op de activietien van de stichting. Kortom vele zaken om het doel in de breedste zin van het woord te halen.

Ondersteunen

Met  financiele steun, van verschillende instellingen, maar ook de inzet van vrijwilligers kunnen de projecten gedraaid worden.

Wil u de stichting ook financieel steunen dan kan dat op rekening nummer NL 60 RABO 0132 398834.

 

In een persoonlijk gesprek willen we graag met u andere mogelijkheden tot sponsering bespreken, mail ons dan op oudlemmer@dds.nl

De stichting staat in geschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01120930

 

Uw naam

Uw emailadres

Uw telefoonnummer

Opmerking / vraag