Lemstersluis

Info bord

Op 4 locaties in het centrum staan informatieborden. Daarop staan vanaf die locaties gezien, verschillende foto's uit het verre verleden. Op deze wijze kan men de verschillen zien van toen en nu. Op de borden staan in 3 talen en in het Lemsters de info teksten. Deze staan hieronder ook.

De locaties zijn in de plattegrond aangegeven met een cijfer danwel een i. Met de aangebrachte QR code kan de route verder bewandeld worden.

 

Zicht op de Binnenhaven

De Lemstersluis, gebouwd in 1888, is een schutsluis. Vóór die tijd was dit een open haven naar de Zuiderzee, die, na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932, IJsselmeer ging heten. Lemmer was na Harlingen de belangrijkste havenplaats. De sluisdienstwoningen en de twee gebouwtjes op het havenhoofd zijn in de neorenaissancestijl gebouwd. In deze haven werden de vracht- en beurtschepen  afgemeerd die van en naar Amsterdam en elders voeren. De Jan Nieveen was een van de bekendste schepen die op Amsterdam voeren. De vissersvloot had in deze haven ook een belangrijke plek. De visverwerkende bedrijven waren aan de haven gesitueerd.

Links van u bevond zich in de periode van 1901 tot 1968 de eindlocatie van de tramlijn tussen Joure en Lemmer.

In 2010 werd tijdens Nazomeren in Lemmer onderstaand gedicht opgedragen door de schrijver Job Degenaar aan de haven van Lemmer.

 

Sicht op 'e Binnehaven, ein njoggentjende eeuw 

De Lemsterslús, boud yn 1888, is un skutslús. För dy tiid wie dit un iepen haven nei de Sudersee, dy, nei ut önlizzen fon de Ouslútdyk yn 1932, Iselmar hiten gong. De Lemmer wie nei Hains ut twadde belangrike havenplak. De slústsjeenstwenningen en de twa geboutsjes op ut havenhoofd binne yn neorenêssânsestijl boud. Yn dizze haven leinen de fracht- en beurtskippen ön dy fon en nei Amsterdam en oare plakken foeren. De Jan Nieveen wie ien fon de bekendste skippen dy op Amsterdam foeren. De fiskersfloat

hie yn dizze haven ik un belangryk plak. De fisferwerkende bedriuwen wienen ön 'e haven situeard. Links fon jo wie yn de perioade fon 1901 tot 1968 de einlokaasje fon de tramferbining tussen de Jouwer en de Lemmer.

 

Blick auf den Binnenhafen

Die Lemstersluis, 1888 erbaut, ist eine Kammerschleuse. Vor dieser Zeit war es ein offener Hafen zur Zuiderzee, die, seit dem Bau des Afsluitdijks im Jahre 1932, IJsselmeer heißt. Lemmer war nach Harlingen der wichtigste Hafen. Die Schleusenwärterhäuschen und die zwei kleinen Gebäude auf der Hafenmole sind im Stil der Neorenaissance gebaut. In diesem Hafen legten die Fracht- und Linienschiffe an, die von und nach Amsterdam und anderswohin fuhren. Die Jan Nieveen war eins der bekanntesten Schiffe, die nach Amsterdam fuhren. Auch die Fischereiflotte hatte in diesem Hafen einen wichtigen Platz. Die fischverarbeitenden Betriebe lagen am Hafen.

Links von Ihnen befand sich in der Periode von 1901 bis 1968 die Endstation der Straßenbahnlinie zwischen Joure und Lemmer.

 

View towards the Inner Port

The Lemmer Lock (Lemstersluis) was built in 1888. Before this time the area was a port that was open to the Zuiderzee, which was renamed IJsselmeer after the big dam, known as the Afsluitdijk in Dutch, was built in 1932. After Harlingen, Lemmer was the most important port. The lock houses and the two small buildings at the head of the harbour were built in a neoclassical style. This harbour provided mooring for the cargo ships and barges that plied the waters to and from Amsterdam and elsewhere. The Jan Nieveen was one of the best-known ships that sailed the Amsterdam route. The fishing fleet also had an important place in this port. The fish processing businesses were located along the harbour.

On your left was the terminal of the tram line that ran between Joure and Lemmer during the period from 1901 to 1968.

 

Zuiderzeehaven De Lemmer

 Tussen de sluisdeuren van vandaag

sijpelt wat voorbij is; soms gutst het

over de herfstige kaden, verwaait

bij de ophaalbrug in bonkige verhalen

over storm, averij en vissersleed

 

Het gloeit op gevels in de morgenzon

bruist op terrassen, fonkelt in 't Dok

mijmert in de late lichtval op zeilen:

een kracht die hier eeuwen aardde

en bestaansgrond, toekomst bracht

 

Historie geeft ons, passanten, een dak

de diepte herbergt het oppervlak

 

Job Degenaar

 

 

BEKIJK RONDJE DOK