Eintsje fan e daam

Info bord

Op 6 locaties in het centrum staan informatieborden. Daarop staan vanaf die locaties gezien, verschillende foto's uit het verre verleden. Op deze wijze kan men de verschillen zien van toen en nu. Op de borden staan in 3 talen en in het Lemsters de info teksten. Deze staan hieronder ook.

De locaties zijn in de plattegrond aangegeven met een cijfer danwel een i. Met de aangebrachte QR code kan de route verder bewandeld worden.

 

Infobord  tekst Westhavendam

Deze Westhavendam dient als bescherming van de havenmond van Lemmer. Op het einde van deze strekdam staat een gebouwtje, wat in de volksmond het "Eintsje fan 'e daam" wordt genoemd. Het gebouwtje is bekend van het bakenlicht. Vroeger stond er ook een misthoorn op. In 2017 is het gebouwtje opgeknapt.

 

Op de foto's zijn verschillende situaties van de dam te zien. Met zeilschepen, ijsschotsen in de winter, bezoekers die lekker genieten en bijpraten en een luchtfoto van de havenmond met de bouw van de Bumasluis en de aanleg van de Noordoostpolder.

Loop zeker even naar het "Eintsje fan 'e daam". Het is telkens weer de moeite waard. Het is een unieke locatie met veel herinneringen voor menig Lemster.

 

Zicht op de Westhavendam,

eind negentiende eeuw

Deze Westhavendam dient als bescherming van de havenmond van Lemmer. Aan het einde van deze strekdam staat een gebouwtje dat in de volksmond het "Eintsje fan 'e daam" wordt genoemd, bekend vanwege het bakenlicht dat erop geplaatst is. Vroeger stond er ook een misthoorn op. In 2017 is het gebouwtje opgeknapt. Op de foto's zijn verschillende situaties van de dam te zien. Met zeilschepen, ijsschotsen in de winter, bezoekers die lekker genieten en bijpraten en een luchtfoto van de havenmond met de bouw van de Bumasluis en de aanleg van de Noordoostpolder. Loop zeker even naar het "Eintsje fan 'e daam". Het is telkens weer de moeite waard. Een unieke locatie met veel herinneringen voor menig Lemster.

Sicht op 'e Westhavendaam,

ein njoggentjende eeuw

Dizze Westhavendaam tsjinne os beskerming fon de havenútgang fon De Lemmer. Ön ut ein fon dizze strekdaam stiet un gebouwtsje dot yn 'e folksmúle ut "Eintsje fon 'e Daam" neamd wurdt, bekend fonwege ut beakenlöcht dot derop setten is. Froeger stong er ik un misthoarn op. Yn 2017 is ut gebouwtsje opknapt. Op de foto's binne ferskillende sitewaasjes fon de daam te sjen. Mei sylskippen, iisskotsen yn 'e winter, besikers dy lekker geniete en bijprate en un luchtfoto fon de havenútgang mei de bou fon de Bumaslús en de önlis fon de Noardoastpolder. Ron seker even nei ut "Eintsje fon 'e Daam." Ut is hyltyd wer de moeite wurch. Un unike lokaasje mei un soad herinneringen för un protte Lemsters.

Blick auf den Westhavendam

am Ende des neunzehnten Jahrhunderts

Der Westhavendam dient als Schutz der Hafeneinfahrt von Lemmer. Am Ende dieser Buhne steht ein kleines Gebäude, das im Volksmund das "Eintsje fan 'e Daam" (Ende vom Damm) genannt wird. Seine Bekanntheit verdankt es der Leuchtbake, die auf dem Gebäude steht. Früher stand dort auch noch ein Nebelhorn. 2017 ist das kleine Gebäude renoviert worden. Die Fotos zeigen den Damm aus verschiedenen Blickwinkeln. Mit Segelschiffen, Eisschollen im Winter, mit plaudernden Besuchern, die die Aussicht genießen und einem Luftfoto der Hafeneinfahrt, auf dem auch die Bautätigkeiten an der Bumasluis und am Noordoostpolder zu sehen sind. Gehen Sie auf jeden Fall einmal zum "Eintsje fan 'e Daam". Es lohnt sich jedes Mal wieder. Ein einzigartiger Ort mit vielen Erinnerungen für so manchen Bewohner von Lemmer.

View towards the Westhavendam

at the end of the nineteenth century

The Westhavendam is a breakwater that gives protection to the harbour at Lemmer. A small building, referred to by locals as Eintsje fan 'e Daam - which simply translates as "end of the dam" - stands at the head of this pier, its beacon overhead being a familiar sight. In the past, a fog horn also stood on the site. In 2017, the building was given a facelift. The photographs show the breakwater in several different settings over the years. For example, with sailing boats, ice floes in the winter, visitors idly exchanging conversation on the pier and an aerial view of the harbour mouth with the construction of the Bumasluis lock at the time the Noordoostpolder was being reclaimed. When in Lemmer, take a stroll along the pier to Eintsje fan 'e Daam. It's certainly worth the effort. It is a unique location which holds countless memories for many a local.