Oude sluis 7

Dit eenvoudige pand bezit een zadeldak tegen een topgevel met topschoorsteen. De

schoorsteen is bij de laatste restauratie vervangen door een gemetselde gevelbeëindiging.

De onderpui kreeg toen haar huidige -historiserende -ingangspartij.

De drie negen ruits vensters in de gevel zijn ooit vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke detaillering

teniet werd gedaan.

 

 

Veel overeenkomsten met het onderhavige pand, vertoont Oudesluis 3.