Polderdijk 2

De voormalig mastenmakkerij aan de Polderdijk is omgebouwd tot Hotel Lemmer. Hierbij zijn de historische elmenten zichtbaar bewaard gebleven. In 2016 leverde dit de eigenaar de cultuurprijs "de Lemster Bokking "op. Hieroner een passage uit het verslag.

Het oudste gedeelte van de voormalige mastmakerij aan de Polderdijk 1 dateert uit 1897. Vanaf 1927 tot het crisisjaar 2008 was hier de fameuze mastenmakerij Van der Neut gevestigd, een bedrijf dat gespecialiseerd was in het maken van masten, gieken, gaffels en blokken. Nadat verschillende plannen van ontwikkelaars waren gestrand kwam het pand in handen van de buurman, die aan weerszijden van de mastenmakerij reeds een hotel en een logement exploiteerde. Voor het ontwerp van de verbouwing werd (Jelle de) JONG Architecten uit Lemmer ingeschakeld. Een gouden greep was de aanwijzing tot gemeentelijk monument aangezien het toegang verschafte tot een gunstige lening bij het Nationaal Restauratiefonds. Om het project te kunnen financieren werden ook subsidie van de Provinsje Fryslân en crowdfunding ingezet. Het monumentale hoofdgebouw vormt de kern van het nieuwe hotel, terwijl later toegevoegde delen zijn afgepeld en zijn vervangen door eigentijdse nieuwe volumes. Hierdoor is ook een zeer heldere stedenbouwkundige opzet met een tuin en een parkeerterrein ontstaan. De versmelting van historische fragmenten, zoals de oude toonbank en nieuwe eigentijdse invullingen levert een hoge belevingswaarde. De ambachtelijke wijze waarop bijvoorbeeld de dakkapellen zijn gerestaureerd strekt tot voorbeeld. Passie, respect, geduld, vakmanschap en doorzettingsvermogen lijken de succesfactoren voor Hotel Lemmer. Omdat het in hoge mate voldoet aan de gestelde beoordelingscriteria doet de commissie de voordracht om de Lemster Bokking 2016 toe te kennen aan Hotel Lemmer.