Kortestreek 30

Het huis werd in 1901, volgens het jaartal in de voorgevel, in neo-klassieke stijl gebouwd en

is waarschijnlijk ontworpen door de vader van de opdrachtgever, de burgemeester Hendrik Luiking.  

Het echtpaar Sietse Luiking en Richtje Brandsma liet het pand bouwen. Luiking had aanvankelijk een correspondentschap van de Nederlandse Bank in het pand gevestigd. In de dertiger jaren kwam er een kantoor van de Rotterdamse Bank. Het huis wordt nog steeds

door erfgenamen van de bouwheer bewoond.  

Voor de laatste vier genoemde huizen bevonden zich vroeger bleekvelden met bomen, met

straatwerk van balsteentjes.