Nieuwburen 30

Dit huis werd in 1865 gebouwd in opdracht van Frederik Willem Wegener Sleeswijk, houthandelaaren eigenaar van de houtzaagmolen in Lemmer. Het pand is ontworpen door deLemster architect en latere burgemeester Hendrik Luiking (1831- 1909). De stijl doet denkenaan die van een pastorie, zoals we die veel op het Friese platteland tegen komen. De voorgevelis drie traveeën breed en één bouwlaag hoog. De dwarsgeplaatste kap is aan beide zijdenafgeschuind, waarop prachtig gemetselde schoorstenen met borden. Boven de ramen, dievroeger van rijk versierde zonneblinden waren voorzien, prijken gestucte versieringen metaan weerszijden van de entree en op de hoeken gemetselde pilasters, die worden bekroonddoor Korintische kapitelen.

De gevel wordt beëindigd door eenkroonlijst, waarboven een fraaie dakkapel.De stoep wordt omsloten door een gaafgietijzeren hekwerk. De voordeur wasoorspronkelijk voorzien van een dubbeledeur met siersmeedwerk van gietijzer. Hetpand was vele jaren eigendom van de inLemmer zeer bekende huisarts B. Weber.Er is op dit moment een pension ingevestigd.