Turfland 1

Dit monumentale pand aande brug over de Zijlroedeheeft een zadeldak tussentopgevels. In de gevels zittenhijsluiken en lichtkozijnen. Aande voorgevel beneden zittenzesruitsvensters en in de topeen hijsbalk. De achtergevelwordt bekroond door aanzetkrullenvan de top, die blijkensstenen aan de voet van de topin 1763 is opgetrokken. Dever(mis)plaatsing van de aanzetkrullen zal in 1839 plaats gevonden hebben, toen blijkenseen gevelsteen de top vernieuwd is. Aan de oostzijde bevindt zich een aanbouw onder eendoortrekking van het zadeldak, met door roeden verdeelde ramen. In deze gevel herinnerentwee kogels aan de eerder genoemde aanval van de Engelsen in 1799.

 

Het pand heeft vroeger deel uitgemaakt van een scheepswerf, die op deze plaats tot in hetbegin van deze eeuw is geweest. De eigenaar van deze werf woonde in het pand Turfland  56.