Turfland 56

Dit pand dateert uit 1758. Dit blijkt uit de jaartal-stenen in de dakkapel. De voorgevel bezit zesruitsvensters. In het achterste gedeelte bevindt zich een kelder. In de periode rond 1900 tot 2003 waren er twee woningen ondergebracht. Thans is het weer een woning zoals het detijds ook is gebouwd. ot in deze eeuw woonde hier de gemeentesecretaris Jan Klaasesz (1849- 1913) en zijn vrouw Ytje Stiensma (1850- 1940). De kleinzoon Mr. Jan Klaasesz was van 1949- 1956 gouverneur van Suriname en daarna, tot 1972 Commissaris der Koningin in Zuid-Holland.

In 2008 was het pand 250 jaar oud.

We gaan nu terug en lopen over de brug in de richting van het zogenaamde Vredespaleis.