Rooms Katholieke Kerk en toren

Deze kerk en toren zijn gebouwd van1897 tot 1901 en kwam in de plaats vaneen ouder gebouw, dat naast de huidigekerk stond, op de plaats waar nu hetverenigingsgebouw "Us Thus" is te vinden.Voor de bouw van het Godshuis moesteen boerderij worden afgebroken. Hetontwerp kwam van architekt NicolaasMolenaar (1850- 1930). Het toeval wildat Nicolaas stamde uit een oud Lemsterfamilie. Zijn vader, in 1809 te Lemmergeboren, was timmerman -aannemer teSneek. Deze familie was rooms-katholiek.Nicolaas Molenaar heeft ruim eenhalve eeuw zijn beroep uitgeoefend endaarbij in ruim dertig plaatsen meer dantweehonderd bouwwerken opgericht.De meesten hadden monumentaleafmetingen. Hij werkte als leerling van deberoemde architekt Cuypers, en woondeo.a. in Sneek en Den Haag.De St. Willibrorduskerk in Lemmer is eendriebeukige pseudo-basiliek zonder transept, vier traveeën diep en zonder zijbeukskapellen.Het priesterkoor bestaat uit een verbindingstravee een 3/8 sluiting. De ramen zijn gemaaktdoor Joep Nicolas, terwijl een wand-schildering van de hand van Charles Eyck. Het hoofdaltaaris ontworpen door Molenaar, het overige meubilair komt uit het atelier van W. Mengelberg.Het altaar in de zuidelijke zijbeuk is opmerkelijk van-wege de halfcirkelronde opbouw,verlevendigd met pinakels en loofwerk (Kalf 1906).Aan de oostzijde van de kerk treft men de in 1907 gebouwde pastorie aan.