Vissersburen

Deze buurt werd al vóór 1800 zo genoemd en het zal duidelijk zijn dat zich hier meest de

vissers ophielden. Tot 1957 liep hier het vaarwater De Rien, dat Lemmer met het Tjeukemeer

verbond. Met name in de 19e eeuw toen Lemmer als vissersplaats in opkomst kwam, werden

er talrijke kleine éénkamerwoninkjes langs het water opgericht, op plaatsen die tot dan

onbebouwd waren. Na de Tweede Wereldoorlog werd tot de demping van de Rien besloten,

om een betere verbinding met de toen nieuwe Noordoostpolder te realiseren.

Het is met name dit gebied waar Lemmer veel dorpsschoon heeft moeten prijs geven. Ooit

werd de Vissersburen tot één van de mooiste dorpsgezichten van Friesland gerekend.

Enkele panden aan de noordzijde herinneren nog aan vroeger tijden. De zuidzijde bezit

echter geen enkel vooroorlogs bouwwerk meer.

 

Op het einde van de Vissersburen komen we weer terug op ons vertrekpunt, het voormalige gemeentehuis.