Turfland 60

Eintsjerkje

De Vrije Gereformeerde Vereniging is 28 juni 1879 gesticht. Aan het Turfland 60 bouwde men een eigen kerk. In 1909 vond aansluiting plaats bij de GG. Het interieur van de kerk is in 1970 gerestaureerd en het aangebouwde verenigingsgebouw dateert van 1982. Op 8 september 2002 is de laatste dienst gehouden. De gemeente is opgeheven door teruggang van leden en vergrijzing. Het 124 jaar oude kerkgebouw van de opgeheven GG is 9 april 2003 officieel in gebruik genomen door het Evangelisch Centrum Licht & Kracht, een nevenvestiging van de Berea Gemeente te Emmeloord. Deze heeft er tot 2015 dienst gehad thans is de kerk gerestaureerd en voorzien van een hedendaagse aanbouw.