Oude Sluis 2

Aan dit pand valt de dakkapel op door zijn schitterende snijwerk.De van hout gesneden zijwangen tonen ons "de hoorn des overvloeds", een met bloemen

en vruchten gevulde hoorn als symbool van rijkdom en welvaart. De bekroning is segmentvormig en is eveneens van rijk snijwerk voorzien. Het pand dateert uit de tweede

helft van de negentiende eeuw