Langestreek 1

Dit pand is in 1972 door brand verwoest, enis later herbouwd. Opvallend is deentree waarboven een gesnedenbekroning. Het hardstenen bordesen de trap zijn origineel. Boven deingang, op een kleine borstwering,een dakkapel aan weerszijden voorzienvan brede gesneden klauwstukken.Het schilddak wordt bekroonddoor twee hoekschoorstenenwaarop borden.

 

Het pand dateert uit het midden van de achttiende eeuw en werd gebouwd door de welgesteldehoutkoper Nanne Aenes (1670 - 1753). Hij legde in 1716 de eerste steen van deHervormde Kerk en was bijzitter of mederechter van de grietenij Lemsterland.In 1762 vestigde zich in dit huis Nanne Jouwerts Stapert (1740 - 1826) kleinzoon van voornoemdeNanne Aenes. Hij was eveneens houthandelaar.In 1773 liet hij zich een nieuw huis bouwen naast het zijne.