Langestreek 6

Dit negentiende eeuwse herenhuis valt op doorzijn voorname gevel die veel overeenkomstenvertoont met het pand Langestreek 19. Op dehard-stenen gevelplint zijn bloemmotievente zien. De gevel wordt gedekt door een rijkekroonlijst.In deze woning is woonachtig geweest Jan Harmens Slump voormalig Burgemeester van de gemeente Lemsterland