Schulpen 6

Dit pand is zeven raamtraveeën breed,en is vanouds het logement "De Wildeman".Het telt twee bouwlagen ondereen groot schilddak met hoekschoorstenen.In het midden van het dakeen zogenaamde Vlaamse gevel, zoalswe die meer in Lemmer kennen. Hetklokgeveltje is versierd met beeldhouwwerken gedateerd 1773. In detop staat de Wildeman afgebeeld. Deverdieping heeft negenruitsvensters,de begane grond zesruits.