Nieuwburen 24

Sinds 1985 is hierin apotheek De Waag gevestigd. Volgens het jaartal in de aanzetkrullen vande klokgevel is het huis in 1776 gebouwd. In 1984 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden, nadat sloop ternauwernood kon worden voorkomen. Op dat moment was vanhet pand alleen het casco nog in stand. Ook de verdiepings-balklaag kon worden behouden.Het monument werd aan de zuidzijde uitgebreid met nieuwbouw, die werd gerealiseerd opde plaats van het vroegere Nutsgebouw.

 

Klokgevel

In 1776 is het pand van een monumentale klokgevel voorzien in opdracht van de koopmanen mederechter van Lemsterland Poppe Jans Poppes. Deze was in datzelfde jaar eigenaarvan het pand geworden, nadat hij het al sinds 1764 had gehuurd van zijn oom Bauke Poppes.Poppes werd bekend door zijn dagboek over de inname van Lemmer door Engelse militairenin 1799. Daaruit blijkt dat hij meer dan 3 weken gevangen heeft gezeten en dat tijdens zijnafwezigheid het huis gebruikt is geweest voor inkwartiering. De wijnkelder miste sinds zijnvertrek 90 flessen wijn!

 

Tijdens de beschieting van Lemmerop 29 september 1799 meldde eengewonde zich bij het huis van Poppesen hij werd op kussens neergelegd inde stoep van het huis, waar hem een"verquikkinge" werd toegebracht.

 

De erfgenamen van Poppes hebbenhet pand in 1860 publiek verkocht.Het pand heeft daarna vele eigenarengekend. Sinds 1976 is apothekerSytse Faber de 16e eigenaar.