Langestreek 13

Een eenvoudige woning onder zadeldak, die zowelaan de voorzijde als aan de achterzijde tegen eengemetselde topgevel loopt. Op de aanzet-lijsten(schouderstukjes) gedateerd 1775. De kozijnen zijnrondom geprofileerd. Het is te betreuren dat degevel in moderne verftinten is geschilderd.Lemmer heeft in het verleden talrijke van dit soortgeveltjes gekend. Helaas zijn overheid en particulierniet in staat geweest de meeste van deze gevels tebehouden.