Stoffel Zandstra wint prijs

Stoffel Zandstra fan De Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren wûn. Wethâlder taalbelied Luciënne Boelsma ferraste him thús mei it útrikken fan in cheque fan € 750,-.

Nominatie ook door stichting Oud Lemmer 

Ook stichting Oud Lemmer heeft Stoffel genomineerd. Hij is op verschillende manieren betrokken bij de stichting. Zo dacht hij mee in de teksten die staan op de informatieborden van het "Rondje Dok". Maar ook muzikaal deed hij mee aan het project Muziek in de kerk en was hij met een flashmop betrokken bij de onthulling van de Akenbank in 2016. Hieronder het bericht van gemeente De Fryske Marren.

filmpje uitreiking

Stoffel Zandstra

Stoffel Zandstra fan De Lemmer is nominearre troch ferskate persoanen en ferienings út it doarp. Zandstra is dan ek op in protte terreinen aktyf, ûnder oare as sjonger, skriuwer fan strips oant teaterstikken, produsint en muzikant. Hij brûkt derby net allinnich it Frysk, mar hat der tegearre mei syn kompanjon Wim Swart foar soarge dat der in nije ympuls jûn is oan de eigen doarpstaal, it Lemsters.

De priis

Gemeente De Fryske Marren rikt jierliks in priis út oan it bêste, moaiste of meast nijsgjirrige Fryske kulturele inisjatyf. De gemeente wol mei dizze priis it brûken fan it Frysk stimulearje en ferbynt der in jildpriis oan fan €750,-. De sjuery bestiet út Jelle Wesselius, Hendrik Boonstra en Douwkje Douma-Zijlstra.

Filmkes

Omdat der troch corona net ien by de útrikking wêze mocht, is der in filmke fan makke. Ek binne der filmkes makke fan in tal minsken dy't Zandstra nominearre hawwe. Jo fine it filmke hjir meikoarten.

Letter troch corona

Oare jierren wie it tradysje dat de Fryske Kultuerpriis útrikt waard op de nijjiersresepsje fan de gemeente. Troch corona koe dat net trochgean. Dat it noch efkes duorre hat foardat de priis útrikt is, is omdat wy de hoop hienen dat der al wer wat mear mooglik wêze soe. Omdat dit der op it stuit noch net op liket, is de priis no op dizze wize útrikt.

 

 

Overig nieuws

Bewegende beelden van Lemmer

De afglopen tijd zijn er veel bewegende beelden op internet verschenen over Lemmer. Gemaakt door bijvoorbeeld inwoners van Lemmer. Het gaat om beelden van nu, uit de oude doos, of van een beeld ...

lees meer

Typisch Lemmer op TV

Dit seizoen leit Typisch oan op 'e Lemmer. Dit doarp oan it IJsselmar leit oan de râne fan Fryslân en jout tagong ta de Fryske marren troch slûs en brêgen. Yn de simmermoanen ...

lees meer

Mooiste monument staat in Lemmer

It Gouden Haske – Verkiezing mooiste monument van de Fryske Marren Joure - Op vrijdag 10 september is It Gouden Haske, de prijs voor it moaiste monumint fan de Fryske Marren, toegekend aan de ...

lees meer

wazig beeld webcamlemmer.nl

Stichting Oud Lemmer heeft zich genoodzaakt gezien - vanuit de AVG (Privacy) regelgeving - om de beelden van de twee webcams zodanig minder scherp in te stellen dat personen onherkenbaar in beeld ...

lees meer