Lemmer heeft nieuwe unieke bank

Informatie rondom bouw van de bank in het centrum van Lemmer.

 

Door de stichting Oud Lemmer is het maken en plaatsen van de bank geïnitieerd. Een jaar terug zijn de voorbereiding al begonnen. Op dat moment was de gemeente druk doende met het project van de herinrichting van het centrum van Lemmer. "Lemmer op de kop" betekende herinrichting van de straten in het centrum, mede naar aanleiding van de sloop van het oude gemeenkantoor en het weghalen van de muurtjes rondom het Dok.

Vanuit de gemeente de Fryske Marren was een klankbordgroep samen gesteld waarin verschillende belanghebbende partijen zitting hadden.

In deze klankbord groep was de stichting Oud Lemmer ook vertegenwoordigd en toen kwam bij het bestuur het idee op om op de mooiste locatie aan het Dok een unieke bank te creëren.

 

Het idee om met het model van een steven van een Lemster Fiskerman aak een bank te maken was snel geboren. Een plan werd met verschillende mensen gemaakt.

Met een ontwerper werden tekeningen gemaakt over de uitstraling van de bank, een staal- en snijbedrijf werd gevonden om het metaal te leveren. Dit allemaal onder regie van Rein van de Berg die samen met de stichting Oud Lemmer de uitwerking ter hand nam.

Rein van den Berg is een ambachtelijk scheepsbouwer wiens familie al generaties lang dergelijke schepen in Lemmer maakt.

 

De steven van een Lemsteraak is een bekend model, het Koninklijk huis heeft een dergelijk schip met de naam de "Groene Draek". Het model van deze lemsteraak is gelijk aan de LE50 die vlak bij de bank ligt afgemeerd.

Zo vormen de bank, LE50 en het beeld van de fiskerman met op de achtergrond de Lemster Toer en Hervormde Kerk een mooi geheel. Deze symbolen geven een gedeelte van de geschiedenis van Lemmer weer.

 

De bank is aangeboden door de stichting Oud Lemmer aan et dorp. Het is zo een blijvende herinnering aan het 300 jarig bestaan van de Hervormde Kerk met Lemster Toer, afronden herinrichting centrum Lemmer, met name het rondje Dok, en het behouden van de historie van de scheepsbouw.

 

De bank is bewust in de huidige vorm gemaakt. De spanten en het dek zijn open gelaten en alleen het boeisel en het berghout is gesloten. Op deze manier kun je door de bank heen kijken en vormt het een mooi geheel met de omgeving.

 

De bank heeft verschillende dichtregels die gemaakt zijn door dichter Job Degenaar uit Lemmer. Deze regels hebben iets met het water en het zeilen te maken. Ze staan in 4 talen op de rug van de bank.

 

Door verschillende personen en bedrijven is nauw samengewerkt om de bank te realiseren. Bij het in elkaar zetten heeft Johan Bijlholt uit Lemmer een grote bijdrage geleverd.

Samen hebben Rein en Johan het geheel in elkaar gezet en verder vorm gegeven.

Door ondermeer een financiële bijdrage van de Fryske Krite en de gemeente de Fryske Marren en het beschikbaar stellen van materiaal en ruimte door enkele bedrijven is het geheel tot stand gekomen. Zonder deze bijdrage was de bank er niet gekomen.

 

Job Degenaar de dichter uit Lemmer verzorgde de poëzie op de bank. De spreuken in de rug van de bank zijn vanwege de toeristen in 4 talen geschreven. Het geeft je energie om lang na te denken over de gedichten en er vervolgens iets mee te doen.

 

De gemeente heeft goedkeuring gegeven om de bank op deze plaats aan " het Dok" te plaatsen. Tijdens informele bijeenkomst op vrijdag 15 juli om 17:00 uur is de bank onthuld.

 

De onthulling werd gedaan door loco Burgmeester Durk Durksz van de gemeente de Fryske Marren.

Het shantykoor van Lemmer verzorgde geweldig met een Flashmop een optreden en zong daarna verschillende liederen, hetgeen de gezelligheid ten goede kwam.

 

De bedrijven die verder aan de realisatie van de bank hebben bij gedragen zijn:

Snijtech uit Joure levering van het metalen snijpakket, Flamme Yacht design voor het ontwerp in Apeldoorn, Yachting Lemmer voor het gebruik van de loods, stralen en conserveren/schilderen van de bank, Aquamar Henk van den Berg voor de levering van het hout, Kluger graveer voor de belettering.

 

De stichting Oud Lemmer is blij dat in dit project zo plezierig met alle partijen is samengewerkt. Op die manier zijn we in staat gebleken om een mooi kunstwerk te creëren in het centrum van Lemmer.

 

Iets waar we met elkaar en ook de toeristen van kunnen blijven genieten.

Met dank aan Peter en Henny voor de foto's.

Overig nieuws

Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer.

Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer. Binnenkort staan we op 4 mei weer stil bij de herdenking van ondermeer de gesneuvelde militairen in Nederland.In Lemmer wordt dat ook altijd op ...

lees meer

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

Dit bericht hebben we tijdens de Corana geplaats maar is nog steeds actueel. Vandaar dat we het weer zichtbaar maken. In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

In het jaar 2020 is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer. Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner Piso, ...

lees meer

Museum Lemmer gaat weer open

De bootjes liggen weer in het centrum van Lemmer, de bruggen zijn weer open. de terrassen bezet kortom Lemmer kan de toeristen weer ontvangen en staat klaar voor het toeristenseizoen. Het Museum ...

lees meer