introductie Stapert Fonds

Zondag 11 september organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok.

De middag stond ook in het teken de introductie van het Stapert Fonds en  van de uitreiking van het 1e Lemster Wurdboek aan de Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok en.

De muzikale bijdrage was van het trio Toanhûs en een klarinet Ensemble.

 De commissaris van de Koning Arno Brok ging ondermeer in het belang van de taal en identiteit, in relatie tot Mienskip. Hij deed dit aan de hand van verschillende voorbeelden uit andere streektalen in Fryslân.

 Veel belangstellenden waren aanwezig bij het klassiek .concert en de uitreiking van het Lemster Wurdboek.

Na afloop was er gelegenheid om met de bezoekers na te spreken over deze en andere onderwerpen..

 Introductie van de Stichting Sjoerd Jouwerst Stapertfonds.

Sinds de zomer van dit jaar is in Lemmer een nieuw Fonds actief met de naam;  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds (kortweg het Stapert fonds).

 Na een geldelijke donatie heeft de stichting Oud Lemmer het initiatief genomen om het Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds op te richten.

 Sjoerd Jouwerts Stapert (geboren in 1735) is een voormalig inwoner van Lemmer geweest, die bekend stond als koopman en touwslager en handel dreef in het centrum van Lemmer ondermeer aan het Turfland.

Hij deed goede zaken in en voor Lemmer, vandaar dat zijn naam gekoppeld is aan dit Fonds. De grafsteen Sjoerd Jouwerts Stapert is terug te vinden in de Tsjerke oan it Dok.

 Het doel van het Stapert Fonds is financiële ondersteuning te geven aan activiteiten, initiatieven, educatie, projecten, met een culturele en historische doelstelling voor en in Lemmer.

De toekenning van de  financiële ondersteuning vindt plaats onder regie en beheer van het bestuur van de Stichting.

Een ieder die voor het dorp iets wil ondernemen passend onder de doelstelling kan schriftelijk een aanvraag indienen.

Over het indienen van een aanvraag verwijzen we graag naar de site .stapertfonds

Daarin staat alles beschreven.

 Samen kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat in de Lemmer cultuur en historie  behouden blijft.

 

 

Overig nieuws

Dickens Festijn 10 en 11 december in Lemmer

Kom naar het Lemster Dickens Festijn op 10 en 11 december! Na een lange periode van stilte zijn de straten van het Lemster Dickens dorp weer tot leven gekomen! Het gonst en bruist als een grote stad ...

lees meer

Lemster Wurdboek

Zondag 11 september organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. De middag stond ook in het teken van de uitreiking van het 1e ...

lees meer

Geweldig UITfestival in Lemmer

Afgelopen zaterdag middag 10 september was het gezellig druk in het centrum van Lemmer. Na de opening van de burgemeester Fred Veenstra om 13:00 uur ging het festival van start. Er werd met veel ...

lees meer

kom bij de uitreiking van het Lemster Wurdboek

Zondag 11 september organiseert de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. De middag staat ook in het teken van de uitreiking van het 1e Lemster ...

lees meer