introductie Stapert Fonds

Zondag 11 september organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok.

De middag stond ook in het teken de introductie van het Stapert Fonds en  van de uitreiking van het 1e Lemster Wurdboek aan de Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok en.

De muzikale bijdrage was van het trio Toanhûs en een klarinet Ensemble.

 De commissaris van de Koning Arno Brok ging ondermeer in het belang van de taal en identiteit, in relatie tot Mienskip. Hij deed dit aan de hand van verschillende voorbeelden uit andere streektalen in Fryslân.

 Veel belangstellenden waren aanwezig bij het klassiek .concert en de uitreiking van het Lemster Wurdboek.

Na afloop was er gelegenheid om met de bezoekers na te spreken over deze en andere onderwerpen..

 Introductie van de Stichting Sjoerd Jouwerst Stapertfonds.

Sinds de zomer van dit jaar is in Lemmer een nieuw Fonds actief met de naam;  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds (kortweg het Stapert fonds).

 Na een geldelijke donatie heeft de stichting Oud Lemmer het initiatief genomen om het Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds op te richten.

 Sjoerd Jouwerts Stapert (geboren in 1735) is een voormalig inwoner van Lemmer geweest, die bekend stond als koopman en touwslager en handel dreef in het centrum van Lemmer ondermeer aan het Turfland.

Hij deed goede zaken in en voor Lemmer, vandaar dat zijn naam gekoppeld is aan dit Fonds. De grafsteen Sjoerd Jouwerts Stapert is terug te vinden in de Tsjerke oan it Dok.

 Het doel van het Stapert Fonds is financiële ondersteuning te geven aan activiteiten, initiatieven, educatie, projecten, met een culturele en historische doelstelling voor en in Lemmer.

De toekenning van de  financiële ondersteuning vindt plaats onder regie en beheer van het bestuur van de Stichting.

Een ieder die voor het dorp iets wil ondernemen passend onder de doelstelling kan schriftelijk een aanvraag indienen.

Over het indienen van een aanvraag verwijzen we graag naar de site .stapertfonds

Daarin staat alles beschreven.

 Samen kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat in de Lemmer cultuur en historie  behouden blijft.

 

 

Overig nieuws

UITfestival DFM in Lemmer

Culturele organisaties of cultuurmakers gezocht voor UITFestival. Wil je meer informatie over het UITfestival, kom dan langs op maandag 27 maart tussen 19:30 uur en 20:30 uur in de Bibliotheek aan ...

lees meer

10 jaar onder de Hoek

10 ier Onder de Hoek Onder de Hoek bestiet asen 10 ier en dat is reden för de makkers Wim Swart (tekenaar) en Stoffel Zandstra (skrûjer) om wat spesjaals te dwaan. Yn samenwurking mei de ...

lees meer

Lemster Wurdboek

Zondag 11 september 2022, organiseerde de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok. De middag stond ook in het teken van de uitreiking van het 1e ...

lees meer

Peter van den Brandt in het zonnetje gezet

Peter van den Brandt in het zonnetje gezet op het gemeentehuis in Joure  Peter van den Brandt woonachtig in Lemmer, fotografeert al jaren om de geschiedenis van Lemmer in foto's vast te leggen. ...

lees meer