Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer.

Geallieerden krijgen een gezicht in Lemmer. Binnenkort staan we op 4 mei weer stil bij de herdenking van ondermeer de gesneuvelde militairen in Nederland.In Lemmer wordt dat ook altijd op indrukkenwekkende wijze herdacht.Door de stichting Oud Lemmer is het initiatief genomen om de graven van de gevallen geallieerden op de algemene begraafplaats in Lemmer aan de Straatweg een gezicht te geven. Doel was om na onderzoek te bekijken of bij de graven een (portret) foto geplaatst kan worden van de omgekomen vlieger. Vrijwilliger Peter van den Brandt, bekende Lemster onderzoeker, te samen met wijlen heer Teunis Schuurman werd dit onderzoek gedaan. Zij kregen hierbij ondersteuning van Liekele Lemsma van het museum in Lemmer.

 Op dit ereveld op de Algemene Begraafplaats zijn 44 geallieerde vliegers begraven.

Van 8 van hen was het destijds niet mogelijk om de identiteit te achterhalen. Zij zijn als onbekende geallieerde vliegers begraven.

Het doel van het onderzoek was om de naam en de grafsteen voor zover mogelijk aan elkaar te koppelen met een foto en zo de gesneuvelde militair een gezicht te geven. De zoektocht vond plaats in openbare bestanden, internet, archieven, boek bestudering etc,.

 Van de 36 graven met namen van de omgekomen vliegers zijn inmiddels 24 voorzien van een foto. Mogelijk lukt het in de toekomst ook nog met de overige grafstenen.

 Een indrukwekkende speurtocht ( die enkele jaren heeft geduurd) leverde zo mooie informatie op. Zo kwam naar voren waar en wanneer werd de vlieger geboren, wie waren zijn ouders, maar ook andere familie informatie kwam naar voren.

De namen zijn vervolgens gekoppeld aan de gevonden identiteit en toegezonden foto's van familie.Zo kreeg de gesneuvelde militair, die hun leven gaven voor onze vrijheid,  een gezicht.De verzamelde foto's zijn verwerkt in een bordje dat bij de grafsteen is geplaatst. Op deze wijze hebben de gesneuvelde militairen in Lemmer een gezicht gekregen.

Na de viering van 4 en 5 mei worden de bordjes weer weggehaald worden en bewaard voor de volgende herdenking.

 Op de foto bij dit nieuwsbericht zijn Peter van den Brandt en Liekele Lemsma druk met de plaatsen van de bordjes met daarop de portretfoto van de omgekomen geallieerde vlieger.

Intussen heeft de site Spanvis de documenten ontvangen en op hun site gezet. Een mooie samenwerking met Roelie en Hendrik om de geschiedenis van dit onderdeel van Lemmer vast te leggen. Druk op de link in om het resultaat te bekijken.  

Link Spanvis met overzicht

 

Overig nieuws

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

Dit bericht hebben we tijdens de Corana geplaats maar is nog steeds actueel. Vandaar dat we het weer zichtbaar maken. In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

In het jaar 2020 is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer. Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner Piso, ...

lees meer

Museum Lemmer gaat weer open

De bootjes liggen weer in het centrum van Lemmer, de bruggen zijn weer open. de terrassen bezet kortom Lemmer kan de toeristen weer ontvangen en staat klaar voor het toeristenseizoen. Het Museum ...

lees meer

UITfestival DFM in Lemmer

Culturele organisaties of cultuurmakers gezocht voor UITFestival. Op zaterdag 9 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen  Lemmer, Joure, Balk in het teken van cultuur tijdens de ...

lees meer