financiële ondersteuning Lemmer

Lemmer krijgt meer financiële armslag om het dorp te promoten.

Met de komst van de uitvoering van het bedrijven investeringszone  ( BIZ plan)  is het mogelijk om de komende jaren extra geld te investeren in projecten in het centrum Lemmer. Dit om het leefbaar en een goede ontmoetingsplek te laten zijn voor inwoners en toeristen waarbij het winkelend publiek zeker een belangrijke plaats inneemt. De initiatief nemers Ondernemers Vereniging Lemmer (OVL) en Stichting Oud Lemmer, zijn daar erg blij mee.

Hieronder staan de feiten wat er de afgelopen periode is gebeurd.

Al geruime tijd zijn de ondernemersvereniging Lemmer (OVL) en Stichting Oud Lemmer aan het inventariseren hoe de ondernemers met een belang in het kernwinkelgebied (globaal het centrum) van Lemmer gezamenlijk kunnen optrekken.

Het doel daarvan is altijd geweest om het potentieel van "ons" kernwinkelgebied tot zijn recht te laten komen. Uitgangspunt daarbij is, dat door samenwerking het kernwinkelgebied een plek blijft waar mensen elkaar met plezier ontmoeten, recreëren, winkelen en werken. De gelden die nu beschikbaar zijn komen voort uit een extra heffing die plaatsvindt op het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB). De inkomsten afkomstig van deze extra heffing zal door de gemeente als subsidie worden verstrekt aan de ondernemers.

Om zo ver te komen zijn er verschillende bijeenkomsten en gesprekken gevoerd, over het inrichten van dit BIZ plan met de ondernemers, in het centrum gebied. Uit de daarop  gehouden informele peiling bleek, dat er voldoende draagvlak was onder de ondernemers in het kernwinkelgebied om het BIZ plan verder vorm te geven en in te stellen.

 De gemeente de Fryske Marren is nauw betrokken geweest bij de planvorming van het BIZ plan in Lemmer.

Een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders is op 29 november 2023 door de voltallige gemeenteraad unaniem aangenomen.  De laatste stap in het proces was een officiële stemronde, onder regie van de gemeente. Deze stemronde is inmiddels achter de rug.

Op 14 december 2023 maakte de gemeente het resultaat bekend van de officiële stemming. Van de 131 stemgerechtigden, zijn er 106 stembiljetten ingeleverd. Dat betekent dat 81% heeft gestemd. De resultaten zijn dan ook representatief voor de ondernemerscultuur in het kernwinkelgebied van Lemmer. Van de respondenten hebben 87 ondernemers vóór het invoeren van een BIZ gestemd. Dit komt neer op 82% van de respondenten.

 

De vóór stemmers vertegenwoordigen ook een meerderheid van de WOZ-waarde. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden die de wet stelt aan het instellen van een BIZ voor het kernwinkelgebied van Lemmer. De BIZ is daarmee definitief ingesteld.

Het is volgens de initiatiefnemers bovendien een duidelijk signaal, dat er bij de ondernemers behoefte is om als collectief bij te dragen aan het gehele kernwinkelgebied én, dat zij dit in overgrote meerderheid willen organiseren vanuit het BIZ-model. Deze behoefte aan collectiviteit en solidariteit is zowel aanwezig voor de inspanning, vertegenwoordiging als ook de financiële bijdragen.

Hiermee dient zich ook een volgende fase aan voor zowel de ondernemers in het kernwinkelgebied, alsook de OVL.

Vanaf 1 januari 2024 komt er een extra heffing op het gebruikersdeel van de WOZ aanslag. De ondernemers zijn hierover bijgesproken en konden de informatie ook lezen op de site  van de OVL.  

Deze heffing wordt door de gemeente als subsidie verstrekt aan ons, de ondernemers met een belang in het kernwinkelgebied. Wij zullen dit beheren als een BIZ-vereniging.

Deze vereniging is momenteel in oprichting, en naar verwachting vanaf 22 december ingeschreven in de kamer van koophandel. Elke ondernemer in het kernwinkelgebied is aangesloten bij de BIZ vereniging Lemmer. Zo is er inspraak en invloed, zoals dat eerder bij de OVL het geval was.  Andere ondernemers buiten het benoemde gebied kunnen zich ook aansluiten.

Bij de totstandkoming van de BIZ vereniging Lemmer, zal de OVL overgaan in een slapende vereniging. Maar dat zijn de vervolgstappen.

 

 

Overig nieuws

Doe mee aan het UIT festival Lemmer OP 14 SEPTEMBER en geef je op

UITFESTIVAL 14 september LEMMER:                DOE MEE EN LAAT JE ZIEN.    Met groot enthousiasme kondigen wij de ...

lees meer

Muziek in de Kerk deze Zomer

Muziek in de kerk  2024 Toen de Lemster Toer en Kerk in 2016 300 jaar bestond, zijn we gestart met "Muziek in de kerk "tijdens "Tsjerkepaad". Verschillende muzikanten brachten hun passie ten ...

lees meer

Dorpskuier voor Lemmer

Historisch en gezellig Lemmer krijgt verdiende dorpskuier langs prachtige juwelenLemmer heeft sinds vandaag haar eigen inspirerende dorpskuier. Toeristen en inwoners van Zuidwest Friesland komen ...

lees meer

Lezing over boek Schippersvrouwen

Geslaagde lezing in de Tsjerke Oan it Dok   De gezellige drukte en gezonde spanning van  het skûtsjesilen hangt haast nog in de lucht van Lemmer! Mooi, dat het Lemster skûtsje ...

lees meer