Eintsje fan e Daam

Verhalen.

In de afgelopen maanden is het verzoek geweest van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland om verhalen, gedichten en annekdotes in te sturen rondom een monument. Dit jaar is gekozen voor 't Eintsje fan e Daam. Vele inzendingen kwam binnen. Ze werden tijdens de bijeenkomst van de uitreiking van de Lemsterbokking op de vrijjdagavond van nazomeren in Lemmer, in de Hervormde Kerk ten gehore gebracht door Tineke Warringa en Stoffel Zandstra. Onder aan dit bericht kan u de bijlage met alle verhalen opvragen. Veel leesplezier.

 

Laatste nieuws.

Vandaag vrijdag 25 mei is door het plaatsen van het metalen framewerk het hoogste punt bereikt in het project van het Eintsje fan e daam. Met behulp van het binnenvaartschip de Friesland, konden Johanna en Johan Otten van smederij de Lemsterhoek uit Lemmer hun ambachtelijk gemaakte frame plaatsen op het gebouwtje.

Dat was inmiddels al gerestaureerd. Het wachten is n op de hardhouten gording en de loopsteiger die deze zomer geplaatst gaat worden. Dan is het gehele project rond. De moeite waard om langs te lopen. De Lemstervlag hangt in top.

 

Ontwikkeling Eintsje fan e Daam in de laatste fase.

Op dit moment is de ontwikkeling van 't eintsje fan e daam in de laatste fase.

De tekeningen zijn goed gekeurd door de klankbordgroep en de stichting Oud lemmer heeft de bezoekers van "onder  de Hoek"  ook geraadpleegd. Die waren unaniem voor de mooie aanpassing van 't Eintsje fan e Daam. " Het komt er geweldig uit te zien", werd menig maal gehoord. De aanebsteding zit in de afronding en het werk zal spoedig opgepakt worden.

Intussen is Johan Otten druk met het bovemwerk en is het gebouw bouwtechnisch opgeknapt. De voegen zijn hersteld en het beton werk op het dakje is aangepast. Het looppad er naar toe is in de wintermaanden al onderhanden genomen. Kortom we denken dat het voor de zomer allemaal klaar is.

Ook de bebording wordt aangepast. Zo zijn borden in het centrum met een verwijzing naar de vuurtoren en het uitzichtpunt "Eintsje fan e Daam"gemaakt.. Ook het informatiepaneel onderdeel van "het rondje Dok" wordt eerdaags geplaatst. 't eintsje is daarin opgenomen. De tekening is middels de knop " Downloaden" te bekijken.

Zie voor foto's uit het verleden onder de knop "info" aan het begin van deze site.

 

Wat er aan voorafging.

 

Klankbordgroep – Eintsje fan é daam

 

LEMMER – Het stenen gebouwtje op 't eintsje fan e daam blijft zoals door de Fryske Marren toegezegd, bestaan en wordt opgeknapt.

Inmiddels is een klankbord groep opgericht die heeft gekeken welke mogelijkheden er zijn om het gebouwtje, zoals de wens van vele Lemsters, in z'n oude glorie terug te brengen.

De ontvangen foto's en gegeven reacties zijn daarvoor een goede basis.

Met mogelijk financiële steun vanuit het Friese Merenproject kan het "plaatje" dan misschien nog aantrekkelijker worden gemaakt.

De klankbordgroep bestaat uit leden van de OVL, Stichting Oud Lemmer, Stichting Dorpsbehoud Lemmer. Ook is de gemeente De Fryske Marren zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd.

Wethouder van der Pal "Met deze klankbordgroep, die zich ook op voortreffelijke wijze heeft bezig gehouden met de centrumplannen van Lemmer, is de bevolking goed vertegenwoordigd. Uitbreiding met meer leden acht hij dan ook niet noodzakelijk.  De afspiegeling van de bevolking is op deze wijze voldoende gewaarborgd.                                  

Als klankbordgroep staan we open voor ideeën en zodra er een uitgewerkt concept plan op tafel ligt, komt het plan eerst ter inzage en kunnen de bewoners van Lemmer reageren op het voorstel. Daarna krijgt het z'n definitieve vorm".

 

Wat er verder aan vooraf ging;

De stichting Oud Lemmer heeft bij de gemeente aangegeven dat ze mee wil denken aan de ontwikkeling van het gebouwtje staande op het "eintsje fan'e daam". Het verlengde stuk dijk van de Vuurtorenweg. Het gebouwtje dat bij menig Lemsters en toerist het hart sneller doet slaan. Emotionele herinnering, eerste ontmoetingsherinnering, genieten van de rust en ruimte, de stilte ervaren om na te denken, zijn gedachten die opkomen rondom dit unieke plekje van Lemmer. Er even naar toelopen en zitten op het bankje, is voor menig een, een begrip en handeling. De plannen van B&W van de gemeente de Fryske Marren kan anders zo denkt het bestuur van Stichting Oud Lemmer. Bij de herinrichting van het centrum van Lemmer, waarbij de gemeente een klankbordgroep heeft opgericht zat de stichting Oud Lemmer ook aan tafel. Met elkaar zorgden de klankbordgroepleden, dat monumentale zaken en beelden behouden blijven voor het dorp danwel weer terug keerden. Dat was het doel. Dat is prima gelukt gelet op de vele positieve reacties. Daarom wil de stichting nu weer meedenken in de plannen van de gemeente. Reserveer er nu geld voor en ga met een aantal partijen rond de tafel en werk de plannen nog maals uit.

In een brief heeft de stichting dit kenbaar gemaakt aan het gemeente bestuur. Ze ondertekende ook de petitie die is opgestart, om kenbaar te maken dat het "eintsje fan'e  daam" behouden moet blijven met de historische kenmerken en een blik naar de toekomst.

Intussen is een uitnodiging ontvangen van de gemeente en zitten we als stichting Oud Lemmer binnenkort rond de tafel. Dit wordt een gesprek met onder meer de wethouder Johannes van der Pal, stichting Dorpsbehoud Lemsterland en de ondernemersvereniging .

 

Overig nieuws

Luchtfoto van Nazomeren

Het afgelopen weekend was het super weer tijdens Nazomeren in Lemmer. Er waren heel veel bezoekers waarvan menigeen een foto heeft gemaakt. Het zou leuk zijn als we als stichting Oud Lemmer van ...

lees meer

Topdrukte tijdens Nazomeren in Lemmer

Gezellig druk tijdens Nazomeren in Lemmer   Het was afgelopen weekend vanwege Nazomeren in Lemmer een gezellige drukte in het centrum van Lemmer. Veel duizenden mensen (inwoners, toeristen en ...

lees meer

BEDANKT

Het bestuur van de stichting Oud Lemmer, kijkt met veel plezier en genoegen terug op de 3 dagen Nazomeren in Lemmer. Vele duizenden mensen hebben Lemmer bezocht en genoten wat Lemmer te bieden heeft. ...

lees meer

Programma Nazomeren in Lemmer editie 2019

Het is de stichting Oud Lemmer, samen met vele anderen verenigingen, vrienden en vrijwilligers weer gelukt om een gevarieerd programma samen te stellen voor Nazomeren in Lemmer op vrijdag 13  ...

lees meer