30 juli Wim Houtsma aanvang 15:00 uur

30 juli 2022

Zaterdag 30 juli Wim Houtsma Marimba en Vibrafoon

Door de vrijwilligers die meewerken een de openstelling van de kerken en de stichting Oud Lemmer, wordt deze muzikale actie georganiseerd.

 "Wim Houtsma, woonachtig in Joure, is afgestudeerd op het Conservatorium in Groningen als Docerend

en Uitvoerend Musicus Slagwerk. Hij bespeelt voornamelijk melodische slaginstrumenten en doet dit van-

daag afwisselend op Marimba en Vibrafoon. Hij heeft diverse keren opgetreden met deze instrumenten:

Twee keer op een Zomeravondconcert in Joure, vier keer op de "Friese uitmarkt" (nu: UITfestival) in Sneek,

Eén keer op de Aldegeaster Iepen Dei en op een camping tijdens de Joo Wandeltocht te Idzega, Medewerking

verleend aan kerstvieringen en diverse kerkdiensten, vier keer een combinatieconcert verzorgd waarvan drie

keer i.s.m. diverse koren en één keer i.s.m. koperblaasgroep "Charivari" in Sandfirden en muzikale medewerking

verleend bij diverse Harmonie-, Fanfare- en Brassbandconcerten als gastsolist. Bij koorconcerten was hij behalve

gastsolist ook nog gastbegeleider. Tot slot trad hij vorig jaar in de coronaperiode ook nog diverse keren op bij 't

Leger Des Heils in Joure bij feestelijke samenkomsten voor eenzame en kwetsbare mensen".

Wij wensen iedereen veel luisterplezier !

Na afloop is de tip van de dag, loop " het rondje Dok", Gezellig langs de terrassen, winkels en

de monumentale panden van het centrum van Lemmer wandelen en genieten. Loop ook nog even binnen bij de RK kerk aan de Schans in Lemmer. Die is een bezoek meer dan waard.

Kijk op de site www.oudlemmer.nl en voor livebeelden op www.webcamlemmer.nl

Hieronder het programma op de andere zaterdagmiddagen, ook om 15:00 uur tijdens muziek in deze kerk;

6 augustus  Twalud,

13 augustus geen optreden vanwege Lemster Week,  

20 augustus Fokke Klijnsma,  

27 augustus Klaas Lemstra en Anki Kuipers,

3 september nog ruimte geef u op, via de mail oudlemmer@dds.nl

10 september verschillende optredens ook in het centrum vanwege het UITfestival.

Zondag 11 september ook om 15:00 uur in deze kerk, optreden met toegankelijke klassieke muziek zie voor meer info www.oudlemmer.nl