28 januari opening tentoonstelling

28 januari 2023

    • in feestlike, ludike iepenening fan de tentoanstelling op sneontemoarn 28 jannewary om 11.00 oere mei muzyk, in hapke en in drankje en de mooglikhyd om mei it Green Screen yn in Onder de Hoek achtergroon op `e foto te gean