22 april feestelijk afsluiting van de herinrichting van het centrum van Lemmer

22 april 2017

De afgelopen 3 jaar is er hard gewerkt door verschillende partijen om de herinrichting van het centrum van Lemmer vorm en inhoud te geven. Reden nu op op 22 april dit feestelijk af te sluiten en te starten met het vernieuwde centrum. Kom genieten en beleef het centrum van Lemmer. Ruim, overzichtelijk en licht kenmerken de nieuwe uitstraling. Als je rond loopt zie je de nieuwe steiger in de Binnenhaven, het gesloopte gemeente kantoor heeft plaats gemaakt voor speelatributen, de muurtjes zijn weggehaald dat weer ruimte geeft in beeld en voor de wandelaars.

Verschillende activiteiten zijn er in dit kader het komende jaar georganiseerd om stil te staan bij de herinrichting, maar 22 april het hoogte punt met de onthulling van iets nieuws voor Lemmer.

Hou de site in de gaten voor de laatste bijzonderheden. Hieronder nog wat extra bijzonderheden over het project Lemmer op de Kop.

 

Lemmer op de Kop

 

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Lemmer. De werkzaamheden zijn de uitvoering geweest van het Masterplan Toegangspoort Lemmer: een bestuursovereenkomst die de gemeente in 2014 ondertekenden met de provincie Fryslân. Eind 2014 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden, en in het voorjaar van 2017 is de herinrichting afgerond.

 

Omdat we Lemmer niet in één keer helemaal op de kop wilden zetten, is er gewerkt in fasen.

 

Korte en Lange Streek

De eerste fase, de Korte en Lange Streek, is in april 2015 opgeleverd. De muurtjes die er stonden zijn gesloopt en het hele gebied is opnieuw ingericht. Wat overblijft is een veel ruimer ogend centrum. Met meer ruimte voor de bezoeker om te lopen. ,

 

Burgemeester Krijgerplein

Op dit plein stond het voormalige gemeentekantoor van de gemeente Lemsterland.

Na de herindeling per 1 januari 2014 tot gemeente De Fryske Marren werd het niet meer gebruikt. Het gemeentekantoor is gesloopt en er is een nieuw groen plein met speeltoestellen gerealiseerd.

 

Aan de oostzijde van het plein zijn plannen voor nieuwbouw van winkels met appartementen.

 

Oudesluis & Gedempte Gracht

Ook de inrichting van en rondom het Burgemeester Krijgerplein is vernieuwd. Parkeerplekken zijn verplaatst en er zijn nieuwe bloembakken en zitplekken gekomen. Naast het brugwachtershokje is de zitplek voor Lemsters, bekend als Onder de Hoek, vernieuwd met onder andere comfortabele nieuwe bankjes. Vaste gasten van deze plek zijn zelfs gaan proefzitten op een aantal nieuwe bankjes.  

 

Schulpen

De Schulpen werd voorheen gedomineerd door muurtjes en hoogteverschillen. Nu het opnieuw ingericht is, is het plein vlak en open waardoor het geschikter is geworden voor kleine evenementen.

 

Stationsplein

Het grote parkeerterrein tegen het centrum van Lemmer is ook op de schop gegaan. Het aantal parkeerplekken is vrijwel gelijk gebleven, maar de plaatsen zijn ruimer opgezet. Dit parkeerterrein is daarmee een stuk gebruiksvriendelijker geworden.

 

Binnenhaven

Tot slot is ook nog de binnenhaven van Lemmer opgeknapt. Langs de Emmakade is een nieuwe aanlegsteiger aangelegd. En in heel Lemmer zijn een tweetal liggeldautomaten geplaatst. Booteigenaren kunnen hun liggeld daar betalen en hoeven niet meer te wachten op de havenmeester.

 

Met dank aan Lemmer

Tijdens de ontwerpfase en ook tijdens de werkzaamheden is er intensief contact geweest met de Lemster mienskip. Tijdens diverse inloopavonden kwamen er veel mensen langs om hun mening te geven. Tijdens het hele proces is er vanuit de gemeente intensief contact geweest met klankbordgroepen. In deze klankbordgroepen zaten betrokken inwoners, stichting Oud Lemmer en ondernemers van het dorp.

 

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân

De herinrichting van Lemmer is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Dankzij geld uit het Friese Meren project kon gemeente De Fryske Marren het centrum van Lemmer deze boost geven.

 

Kom genieten ! , voor livebeelden kan u terecht op www.webcamlemmer.nl