19 augustus Kerk even dicht

19 augustus 2023

In het kader van Tsjerkepaed is de RK kerk in de Schans geopend.

Deze middag is er geen muziekaal optreden in de Tsjerke oan it Dok en is de kerk ook gesloten. Dit heeft te maken met de kermis die voor de kerk staat opgesteld.