11 september uitreiken Lemster Wurd Boek en Toegankelijke Klassieke muziek aanvang 15:00 uur

11 september 2022

Zondag 11 september 

Zondag 11 september organiseert de stichting Oud Lemmer weer een toegankelijk muzikaal klassiek concert in de Tjserke oan it Dok.

De middag staat ook in het teken van de uitreiking van het 1e Lemster Wurdboek aan de Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok en de introductie van het Stapert Fonds.

De muzikale bijdrage is van het trio Toanhûs en een klarinet Ensemble.

De inloop van de middag is om 14:30 uur via de ingang aan de Lijnbaan zijde en de start van de bijeenkomst is om 15:00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om met de bezoekers na te spreken over deze en andere onderwerpen.

 

Financieel mogelijk gemaakt door;

Het Lemster Wurdboek is financieel mogelijk gemaakt door een donatie;  van de familie Th.M. van Oers en IJB Groep BV (IJsselmeer beton) beiden uit Lemmer en het Stapert Fonds. Met deze steun is het mogelijk geweest om het Lemster Wurdboek te ontwikkelen en uit te geven.

 

Het Lemster Wurdboek is vanaf zondag 11 september vanaf 16:00 uur te koop bij Focus aan de Kortestreek in Lemmer voor een bedrag van € 8,95. De mogelijkheid van pinnen is er niet dus graag gepast betalen.

Na afloop kan er gezellig nagesproken worden in de kerk.

 

Introductie van de Stichting Sjoerd Jouwerst Stapertfonds.

Sinds de zomer van dit jaar is in Lemmer een nieuw Fonds actief met de naam;  Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds (kortweg het Stapert fonds).

Na een geldelijke donatie heeft de stichting Oud Lemmer het initiatief genomen om het Sjoerd Jouwerst Stapert Fonds op te richten.

 

Het doel van het Stapert Fonds is financiële ondersteuning te geven aan activiteiten, initiatieven, educatie, projecten, met een culturele en historische doelstelling voor en in Lemmer.

 

Voor meer info wordt verwezen naar de site Stapert Fonds