7 september uitreiking Lemster Bokking

07 september 2018

Uitreiking Lemster Bokking  tijdens donateurs van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland,

op Vrijdag  7 september

 Bijeenkomst Stichting Dorpsbehoud

Locatie : Hervormde kerk Lemmer (ingang Lijnbaan)

Start : vanaf 19:30 uur inloop; 20:00 uur aanvang.

In de hervormde kerk (ingang Lijnbaan) is de jaarlijkse bijeenkomst van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland. Waarbij stil gestaan wordt bij de laatste ontwikkelingen op het gebied rondom de rijks- en gemeentelijke monumenten. De vertegenwoordiger van de gemeente Fryske Marren, geeft de laatste stand van de verschillende zaken weer.

Tevens wordt de Lemster Bokking uitgereikt.

Het geheel wordt afgewisseld met muziek van "het gezelschap Elly May ".

 

Inloop vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie, aanvang bijeenkomst 20:00 uur. Een netwerk bijeenkomst om met elkaar de belangen van dit onderwerp eens te bespreken.

 

De Lemster Bokking

De Lemster Bokking is een tweejaarlijkse onderscheiding die dit jaar weer kan worden toegekend aan een persoon, bedrijf of instelling die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor het behoud of herstel van een historisch en karakteristiek dorpsgezicht in de voormalige gemeente Lemsterland.

 De toekenning van de onderscheiding de Lemster Bokking is een waardering voor alle inspanningen die door de winnaar is verricht.

 Men kan nog kandaten nomeren door te mailen naar dorpsbehoud@dds.nl, onder vermelding van de naam en een toelichting.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van www.nazomereninlemmer.nl

 

Na afloop of voorafgaand is de tip van de dag, loop " het rondje Dok", Gezellig langs de terrassen, winkels en de monumentale panden van het centrum van Lemmer wandelen en genieten. Kijk op de site www.oudlemmer.nl en klik op  "het rondje dok" voor de digitale route, of maak gebruik van de QR code op de infoborden die in het centrum staan.