wazig beeld webcamlemmer.nl

Stichting Oud Lemmer heeft zich genoodzaakt gezien - vanuit de AVG (Privacy) regelgeving - om de beelden van de twee webcams zodanig minder scherp in te stellen dat personen onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Deze maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) d.d. 9 juli 2021.

 De AP is een onderzoek gestart naar aanleiding van twee klachten van burgers over de webcams in verhouding tot hun privacy.

 De Stichting heeft naar aanleiding van die klachten maatregelen getroffen.

 De AP heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de getroffen maatregelen (bestaand uit het blurren van delen van de beelden) onvoldoende waren. Ook is door de AP een boete opgelegd.

 Met de nieuwe maatregelen geeft de Stichting naar haar mening passend uitvoering aan de uitspraak van de AP.

 De Stichting betreurt dat een enkele klacht heeft geleid tot de huidige maatregelen.

We bestuderen de uitspraak en zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de livebeelden weer te verbetern en volledig te maken.

 

Voor velen van u, waren de beelden juist van toegevoegde waarde.

 

 

Overig nieuws

UITfestival DFM

Culturele organisaties of cultuurmakers gezocht voor UITfestival DFM. Op zaterdag 10 september tussen 13.00 en 17.00 uur staan de dorpen Lemmer, Joure en Balk in het teken van cultuur tijdens de 1e ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

In het jaar 2020 is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer. Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner Piso, ...

lees meer

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

Dit bericht hebben we tijdens de Corana geplaats maar is nog steeds actueel. Vandaar dat we het weer zichtbaar maken. In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, ...

lees meer

Muziek in de kerk Tsjerkepaad gaat weer van start

TSJERKEPAAD GAAT WEER VAN START.  Toen de Lemster Toer en Kerk in 2016, 300 jaar bestond, zijn we gestart met "Muziek in de kerk" tijdens "Tsjerkepaad". Verschillende muzikanten brachten hun ...

lees meer