wazig beeld webcamlemmer.nl

Stichting Oud Lemmer heeft zich genoodzaakt gezien - vanuit de AVG (Privacy) regelgeving - om de beelden van de twee webcams zodanig minder scherp in te stellen dat personen onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Deze maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) d.d. 9 juli 2021.

 De AP is een onderzoek gestart naar aanleiding van twee klachten van burgers over de webcams in verhouding tot hun privacy.

 De Stichting heeft naar aanleiding van die klachten maatregelen getroffen.

 De AP heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de getroffen maatregelen (bestaand uit het blurren van delen van de beelden) onvoldoende waren. Ook is door de AP een boete opgelegd.

 Met de nieuwe maatregelen geeft de Stichting naar haar mening passend uitvoering aan de uitspraak van de AP.

 De Stichting betreurt dat een enkele klacht heeft geleid tot de huidige maatregelen.

We bestuderen de uitspraak en zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de livebeelden weer te verbetern en volledig te maken.

 

Voor velen van u, waren de beelden juist van toegevoegde waarde.

 

 

Overig nieuws

nieuwe website webcamlemmer

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de 3 webcams die Lemmer laten zien bij elkaar op één site te krijgen. Dat is gelukt. Zoals te zien is, is er ook een webcam gericht op het ...

lees meer

Bewegende beelden van Lemmer

De afglopen tijd zijn er veel bewegende beelden op internet verschenen over Lemmer. Gemaakt door bijvoorbeeld inwoners van Lemmer. Het gaat om beelden van nu, uit de oude doos, of van een beeld ...

lees meer

Typisch Lemmer op TV

Dit seizoen leit Typisch oan op 'e Lemmer. Dit doarp oan it IJsselmar leit oan de râne fan Fryslân en jout tagong ta de Fryske marren troch slûs en brêgen. Yn de simmermoanen ...

lees meer

Mooiste monument staat in Lemmer

It Gouden Haske – Verkiezing mooiste monument van de Fryske Marren Joure - Op vrijdag 10 september is It Gouden Haske, de prijs voor it moaiste monumint fan de Fryske Marren, toegekend aan de ...

lees meer