75 jaar bevrijding van Lemmer

Door stichting Oud Lemmer wordt in samenwerking met de Oudheid kamer in Lemmer en vrijwilligers van beide organisaties, verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding van Lemmer.

Er is  door leerlingen van groep van de Daltonschool St. Jozef uit Lemmer een film gemaakt. Deze film is een samensmelting van verschillende gesprekken die de jongeren hebben met oud inwoners van Lemmer die daadwerkelijk de bevrijding hebben meegemaakt. Dus in een vraag gesprek gaat de jeugd letterlijk de boer op om de ouderen te ondervragen. Die film wordt vertoond tijdens de tentoonstelling, op de social media en op verschillende sites.

Ook wordt een flyer gemaakt waarbij verschillende panden die een belangrijke rol in de oorlog en de bevrijding hebben gehad, samengesteld. Met een bijbehorende tekst en foto's wordt de lezers/ wandelaar meegenomen in de geschiedenis van de oorlog en bevrijding.

Deze "wandelflyer" komt te liggen bij de oudheidkamer en het VVV kantoor zodat gasten aan Lemmer dit kunnen meenemen en een rondje door de Lemmer maken. Ook wordt de flyer ter beschikking gesteld aan de scholen zodat ze het meekunnen nemen in hun aandachtsmomenten van de bevrijding.

Echter door de richtlijnen die gelden in verband met de Corona crisus, zijn een aantal activiteiten uitgesteld.

Onder meer de ten toonstelling in de Oudheid kamer. Wellicht gaat de ten toonstelling nog plaats vinden. Dat nieuws kan u weer lezen op deze site of op de lokale media.

Het zou gaan om in de bovenzaal van de oudheidkamer/museum, een tentoonstelling samen te stellen. Deze samenstelling zou plaats vinden met deelname van de inwoners van Lemmer. Zij kunnen zaken inleveren en tijdelijk in bruikleen geven. De voorwerpen en bijvoorbeeld foto's dienen een relatie te hebben met de bevrijding, oorlog en Lemmer.

.Tevens wordt op zondag 13 september een klassiek concert georganiseerd. Daarbij is aandacht voor het 75 jaar bevrijding van Lemmer. waarbij gedichten worden voorgedragen met als thema bevrijding. Het concert is vrij toegankelijk. De voortgang van het Klassieke concert is nog niet duidelijk.

Heb je suggesties wil je helpen mail naar oudlemmer@dds.nl

Overig nieuws

succes volle Jeugd Kunst Dagen

  Succesvolle eerste editie van de Jeugd Kunst Dagen, georganiseerd voor jongeren in De Fryske Marren. Door middel van kunst & cultuur alles loslaten van de afgelopen maanden en reflecterend ...

lees meer

Geen Nazomeren in Lemmer 2020

Het bestuur van de stichting Oud Lemmer heeft besloten dat Nazomeren in Lemmer op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september 2020, niet doorgaat. Dit vanwege de huidige maatregelen die er zijn ...

lees meer

Wandelroute 75 jaar vrijheid door Lemmer

In het kader van 75 bevrijding hebben vrijwilligers van de stichting Oud Lemmer, een boekje met daarin een wandelroute door het centrum van Lemmer gemaakt.  In de route zijn onder meer panden en ...

lees meer

75 jaar bevrijding een film van Lemmer

De afgelopen weken is door vrijwilligers van stichting Oud Lemmer hard gewerkt aan de tot standkoming van een film over 75 jaar bevrijding van Lemmer.   Door onder meer Hanneke Jongsma en Werner ...

lees meer