75 jaar bevrijding van Lemmer

Door stichting Oud Lemmer wordt in samenwerking met de Oudheid kamer in Lemmer en vrijwilligers van beide organisaties, verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding van Lemmer.

Er is  door leerlingen van groep van de Daltonschool St. Jozef uit Lemmer een film gemaakt. Deze film is een samensmelting van verschillende gesprekken die de jongeren hebben met oud inwoners van Lemmer die daadwerkelijk de bevrijding hebben meegemaakt. Dus in een vraag gesprek gaat de jeugd letterlijk de boer op om de ouderen te ondervragen. Die film wordt vertoond tijdens de tentoonstelling, op de social media en op verschillende sites.

Ook wordt een flyer gemaakt waarbij verschillende panden die een belangrijke rol in de oorlog en de bevrijding hebben gehad, samengesteld. Met een bijbehorende tekst en foto's wordt de lezers/ wandelaar meegenomen in de geschiedenis van de oorlog en bevrijding.

Deze "wandelflyer" komt te liggen bij de oudheidkamer en het VVV kantoor zodat gasten aan Lemmer dit kunnen meenemen en een rondje door de Lemmer maken. Ook wordt de flyer ter beschikking gesteld aan de scholen zodat ze het meekunnen nemen in hun aandachtsmomenten van de bevrijding.

Echter door de richtlijnen die gelden in verband met de Corona crisus, zijn een aantal activiteiten uitgesteld.

Onder meer de ten toonstelling in de Oudheid kamer. Wellicht gaat de ten toonstelling nog plaats vinden. Dat nieuws kan u weer lezen op deze site of op de lokale media.

Het zou gaan om in de bovenzaal van de oudheidkamer/museum, een tentoonstelling samen te stellen. Deze samenstelling zou plaats vinden met deelname van de inwoners van Lemmer. Zij kunnen zaken inleveren en tijdelijk in bruikleen geven. De voorwerpen en bijvoorbeeld foto's dienen een relatie te hebben met de bevrijding, oorlog en Lemmer.

.Tevens wordt op zondag 13 september een klassiek concert georganiseerd. Daarbij is aandacht voor het 75 jaar bevrijding van Lemmer. waarbij gedichten worden voorgedragen met als thema bevrijding. Het concert is vrij toegankelijk. De voortgang van het Klassieke concert is nog niet duidelijk.

Heb je suggesties wil je helpen mail naar oudlemmer@dds.nl

Overig nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor Piet Zantman

LEMMER - Een niets vermoedende Piet Zantman werd zondag 13 september in de 'Tsjerke oan it Dok' op bijzondere wijze verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Tijdens de bijeenkomst ter ere van het ...

lees meer

Er gaat nu even niets gebeuren

Helaas moeten we dit bericht plaatsen. Onder dit bericht staat dat er wat zou gebeuren op vrijdag 11 september.  Op woensdagavond 9 september heeft wethouder De Jong van gemeente de Fryske ...

lees meer

1 jaar na onthulling monument

6 september 2019, werd een gedenkmonument ter nagedachtenis aan het bombardement waarbij het vrachtschip de Tjoba, liggend bij de Bumasluis werd getroffen en waarbij 5 leden van de familie Hartman ...

lees meer

Anker heeft nieuwe locatie gekregen

De afgelopen week is door de gemeente hard gewerkt om de verschillende locaties gebruiks klaar te krijgen voor de onthulling van het kunstwerk aanstaande vrijdag 11 september. Het anker een geschenk ...

lees meer