12 oktoberLezing Schippersvrouwen

12 oktober 2023

Op donderdag 12 oktober is er in de Tsjerke oan it Dok, een lezing van de schrifsters Alice Booij en Sioppie Tigchelaar over hun boek met de titel "Schippersvrouwen, Verhalen boven water".

Er is mede werking van het Lemster Wivenkoor. Inloop vanaf 19:30 uur en aanvang om 20:00 uur. De koffie staat klaar.

Later meer info maar noteer alsvast in de agenda.