11 augustus Muziek in de kerk met Wim Houtsma

11 augustus 2018

Zaterdag  11 augustus is er om 15:00 uur een muzikaal optreden van melodisch slagwerker Wim Houtsma

 

In de periode van  7 juli tot en 9 september zijn de Hervormde kerk en de Rooms Katholieke kerk geopend in het kader van Tsjerkepaad. Een mogelijkheid om de kerkgebouwen van binnen te bekijken op elke zaterdag tussen 13:30 uur en 17:00 uur.

De Hervormde kerk en de Lemster Toer zijn dit jaar 301 jaar jong. Een reden om daar aandacht aan te besteden. Zo is in de genoemde periode op zaterdagmiddag om 15:00 uur een muzikaal optreden, wordt een toelichting gegeven op het interieur, en voor de jongeren is er een lesbrief over de kerk die ze kunnen gebruiken voor hun zoektocht door de kerk. Kortom de moeite van een bezoek waard.

 Wim Houtsma, is woonachtig in Joure, en is afgestudeerd op het Conservatorium te Groningen als Docerend en Uitvoerend Musicus Slagwerk. Hij bespeelt

voornamelijk melodische slaginstrumenten zoals Marimba & Vibrafoon en heeft diverse keren opgetreden met deze instrumenten: twee keer op een Zomeravondconcert

in Joure, twee keer op de '(fr)UITmarkt' in Sneek, recentelijk op de Aldegeaster Iepen Dei, medewerking verleend aan diverse kerkdiensten, combinatie-concerten verzorgd

i.s.m. diverse koren in Sandfirden en muzikale medewerking verleend bij diverse Harmonie-, Fanfare- en brassbandconcerten als gastsolist.

 

Na afloop of voorafgaand is de tip van de dag, loop " het rondje Dok", Gezellig langs de terassen, winkels en de monumentale panden van het centrum van Lemmer wandelen en genieten. Kijk op de site www.oudlemmer.nl en klik op  "het rondje dok" voor de digitale route, of maak gebruik van de QR code op de infoborden die in het centrum staan.

 

Hieronder het overzicht van de optredens in het kader van Muziek in de kerk op zaterdag tijdens de openstelling van het "Tsjerkepaad".

 

11 augustus       Wim Houtsma Marimba en slagwerk

18 augustus       geen muzikaal moment vanwege de Lemsterweek

25 augustus       orgelconcert Johan Eilers

1 september      Jannie Brandsma, Ynte Hettema, Vera Brouwer, Afke en Henk van der Werf

8 september      verschillende optredens vanwege Nazomeren in Lemmer,

                              ondermeer Fryska Fanfare orkest

zondag 9 september  15:00 uur aanvang  het Nescio Ensemble met toegankelijke klassieke muziek

Voor meer informatie www.oudlemmer.nl