2 juni Muziek in de kerk Openingsconcert Hervormde Kerk

02 juni 2018

Wat zag de Lemster Toer"

Een belangrijk onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is de deelname van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân: "de mienskip".

Er worden 30 projecten gefinancierd verspreid over de provincie.

Ideeën kunnen worden ingeleverd bij een commissie onder leiding van Jos Thie, voormalig artistiek leider van Tryater.

Het Lemster Mannenkoor wil het eigen dorp en toekomstige nieuwe leden graag laten zien wat het in huis heeft en heeft een boeiend plan ingeleverd.

Hierin speelt de 300 jaar oude kerk en Lemster Toer een centrale rol.

 

Op hoofdlijnen.

De dichter Job Degenaar te Lemmer verwoordt o.a. in gedichten het bijzondere interieur van de kerk: gebeeldhouwde bijna zwarte preekstoel uit 1745 – het Ypmaorgel uit 1716, de plafondschilderingen (een sterrenhemel in een blauwe lucht), de grafstenen in de kerk van belangrijke Lemsters, de bijzonderheden van de kerkbouw en de torengeschiedenis, etc.etc.

De componist Feike van Tuinen zet de teksten op muziek.

Deze liederen/muziekstukken worden naast hun eigen repertoire in de kerk uitgevoerd door de in principe toegezegde medewerking van de volgende koren en korpsen:

 • Het Lemster Mannenkoor
 • Crescendo – fanfareorkest
 • Exelcior – fanfare orkest
  • Het Wiivenkoor – een dames shantikoor
  • Het Lemster shantikoor – mannen shantikoor
 • Salvation – Gospelkoor
 • Cantenum Dominum – Hervormd kerkkoor
 • St. Caecilia – RK kerkkoor
 • Poptoan – groot popkoor te Lemmer
 • Sadwaande – dubbel mannenkwartet te Lemmer.
 • Aan te vullen met individuele solisten (nog in overleg) in de vakantieweken. Jannie Brandsma vervult hierin leidende rol.

Het kerkbestuur heeft haar medewerking toegezegd en is enthousiast dat het pronkstuk van Lemmer op deze wijze wordt vastgelegd.

De zes (6) concerten worden gegeven in de periode mei tot en met september 2018.

Er is overleg met de Stichting Oud Lemmer en mevr.G. vban Dijk om dit evenement mede af te stemmen op hun programma voor toeristen en bedrijfsleven om ook zoveel mogelijk vakantiegangers deze cultuur te bieden.

De openstellingen van de kerk op de zaterdagmiddag in het kader van Tsjerkepaed lenen zich hier bijzonder voor.

Er worden 6 concerten gepland in wisselende samenstelling.

De opening (met genodigden) zal in het teken staan van de dichter en zijn visie op het interieur en betekenis van de Lemster Toer.

De composities van Feike van Tuinen zijn de muzikale fundamenten.

"Wat zag de Lemster Toer" wordt geopend en gesloten met een groot concert te geven door het 120 man tellende Lemster Mannen Koor in of voor de Ned.Herv.Kerk. (weersafhankelijk)

Hierbij zal het oude Ypma-orgel ook zijn best moeten doen.

Gedichten van Heinrich Heine (Dld) – in het Fries vertaald door Fedde Schurer en op muziek gezet door Feike van Tuinen – zullen onderdeel zijn van het programma.

Het materieel van het Lemster Mannen Koor (vrachtauto, stoelen, eigen podium, geluidsinstallatie, piano en orgel) zal worden ingezet voor dit evenement. Zoals dat ook gebeurt bij de 15 concerten die wij jaarlijks geven.

Kortom het LMK als evenementen organisatie voor vrijwel alle koren en korpsen uit Lemmer + solisten: een zomerlang (kerk)muziek in Lemmer in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

De "Mienskip" in actie met de kerk als thema.

Nadere invulling komt nog maar is ook te lezen op www.lemstermannenkoor.nl

 

Na afloop of voorafgaand is de tip van de dag, loop " het rondje Dok", Gezellig langs de terassen, winkels en de monumentale panden van het centrum van Lemmer wandelen en genieten. Kijk op de site www.oudlemmer.nl en klik op  "het rondje dok" voor de digitale route, of maak gebruik van de QR code op de infoborden die in het centrum staan.

 

Hieronder het overzicht van de optredens in het kader van Muziek in de kerk op zaterdag tijdens de openstelling van het "Tsjerkepaad".

7 juli                     Sjongersnocht uit Bantega

14 juli                   Blaasbende uit Echten

21 juli                   Twalûd

28 juli                  Janny Brandsma en Anne van Dijk

4 augustus         Tineke van Dijk Saxefoongroep

11 augustus       Wim Houtsma Marimba en slagwerk

18 augustus       geen muzikaal moment vanwege de Lemsterweek

25 augustus       orgelconcert Johan Eilers

1 september      Janny Brandsma

8 september      verschillende optredens vanwege Nazomeren in Lemmer,

                              ondermeer Fryska Fanfare orkest

9 september      het Nescio Ensemble met toegankelijke klassieke muziek